EGroupware návody

Instalace EGroupware (platforma Linux distribuce Ubuntu)

Tento návod pro instalaci EGroupware byl prováděn na Linux distribuce Ubuntu 10.04.

1. Než začneme

Předpokladem pro instalaci eGroupwaru je mít nainstalovaný Apache server a nějaký SQL server.

Dříve než začneme instalovat eGroupware, musíme si nainstalovat pár programů. Konkrétně se jedná o program phpMyAmin, Mysql-server a Midnight Commander. Midnight Commander je správce souboru pro unixové systémy, pro naši práci není životně důležitý. Můžeme použít i jiný správce souborů. V této práci ho však používáme.

Všechny programy, které instalujeme, budeme instalovat přes terminál. Nejdříve si nainstalujeme Mysql-server příkazem:

sudo apt-get install mysql-server

Po zadání tohoto příkazu budeme vyzváni k zadání hesla administrátora systému. Při instalaci tohoto programu budeme vyzváni k zadání uživatelského účtu a hesla, pod kterým se budeme přihlašovat do Mysql-serveru. Další příkaz, který použijeme, je:

sudo apt-get install phpmyadmin

Budeme vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla. Při instalaci phpmyadmin se nám nainstaluje i Apache Server. Poslední příkaz nám nainstaluje Midnight Commander. Nainstalujeme jej příkazem

sudo apt-get install mc

Abychom nemuseli stále používat před příkazy klíčové slovo sudo, můžeme se přihlásit jako administrátor systému příkazem:

sudo su -

2. Postup implementace a konfigurace

Po úspěšném nainstalování těchto tří programů si můžeme stáhnout eGroupware zde, viz odkaz. V terminálu zadáme příkaz

mc

Tento příkaz nám spustí Midnight Commander(MC). V MC se přesuneme do adresáře, kde se nám stáhl eGroupware. Druhý adresář bude /var/www/egroupware. Tento adresář používá webové server, kde ukládá obsah, který potom vidíme na webu.

K eGroupwaru budeme přistupovat přes internetový prohlížeč pomocí adresy localhost/egroupware. Do adresáře /var/www/egroupware nakopírujeme rozbalený eGroupware. V internetovém prohlížeči zvolíme naši adresu pro přístup k eGroupwaru. EGroupware nám nabídne, že můžeme změnit změnit jazyk instalce. Opatrně klikneme na češtinu. V případě, že klikneme špatně, budeme muset pokračovat v instalaci v jiném jazyce. Změnit jazyk můžeme jedině po restartu celého systému. Po potvrzení jazyka nám eGroupware spustí instalační testy, kde kontroluje nainstalované programy, které potřebujeme pro svou práci, dále kontroluje soubor php.ini a další balíčky potřebné pro svou instalaci.

Po provedení testů získáme na monitoru seznam chyb a správných nastavení. Výstup testů vypadá následovně.

Na obrázcích vidíme, že nám proběhla kontrola verze PHP a další nastavení souboru php.ini. EGroupware rozlišuje dva případy chyb. Jedny by se daly nazvat kritické chyby, bez kterých by se instalace nezdařila, a druhé jsou pouze varování. Většinou se jako varování bere doinstalování nějaké balíčku, které potřebujeme například při používání jiných databázových systémů. Na předchozích obrázcích jsme mohli červeným křížkem vidět označené kritické chyby v nastavení souboru php.ini. EGroupware nás upozorňuje, že máme změnit nastavení tohoto souboru.

Pomocí MC se přesuneme do složky etc/php5/apache2/php.ini a klávesou F4 otevřeme tento soubor, abychom v něm mohli upravovat nastavení. V odrážkách první řádek znamená, co má uživatel vyhledat, druhý řádek znamená, jakou změnu máme udělat, a třetí řádek je komentář. Změníme postupně toto nastavení:

 • upload_max_filesize=2M
  upload_max_filesize=8M
  Pomocí příkazu ctrl+w můžeme tento řetězec vyhledat, stačí nám přepsat 2M na 8M. Jedná se o nastavení maximální velikosti uploadovaného souboru do eGroupwaru.
 • date.timezone=' '
  date.timezone="Europe/Prague"
  Také vyhledáme podle příkazu ctrl+w a změníme řádek na nastavení date.timezone = ''Europe/Prague''. Tento řádek ještě odpoznámkujeme smazáním středníku před příkazem.
 • mbstring.func_overload='0'
  mbstring.func_overload='7'
  Přepíšeme mbstring.func_overload na hodnotu 7 místo dosavadní 0 a odkomentujeme tento řádek. Toto nastavení se týká kódování stránky, volba 7 má plnou podporu kódování utf-8 kódování.

Po provedení změn nastavení uložíme soubor php.ini. Aby se soubor php.ini načetl znovu, musíme restartovat Apache Server. To provedeme příkazem

etc/init.d/apache2 restart

V internetovém prohlížeči si můžeme tlačítkem F5 znovu načíst stránku s eGroupwarem. Jestliže jsme provedli všechno správně, chybová hlášení by se nám měla odstranit.

Nyní se dostáváme k varovným chybám. EGroupware je označuje žlutými blesky, jak jsme je mohli vidět na předchozích obrázcích. Převážně se bude jednat o doinstalaci balíčků, které potřebujeme pro používání jiného databázového systému než MySQL. Tyto balíčky nemusíme doinstalovat, pokud nechceme používat jiný databázový systém.

První chyba, kterou nám eGroupware zahlásí a kterou budeme potřebovat odstranit, abychom mohli používat databázový systém PgSQL, je doinstalace balíčku php5-pgsql. Tento balíček nainstalujeme příkazem

apt-get install php5-pgsql

V případě, že by tento balíček nefungoval, vyhledejme příkazem

apt-cache search pgsql

takový balíček, který umí pracovat s Apache Serverem.

Abychom mohli používat databáze vytvořené v databázových systémech MaxDB, MsSQL, nebo Oracle, musíme doinstalovat balíček Odbc, dále potom Oci8 a Pdo_oci. Instalace prvního balíčku odbc je jednoduchá. Nainstalujeme jej příkazem

apt-get install php5-odbc

U balíčku Oci8 je postup složitější. Nejdříve si musíme stáhnout Oracle klienta. Ten si můžeme stáhnout zde. Z těchto stránek po bezplatné registraci stáhneme soubory instantclient-basic-*.zip a soubor instantclient-sdk.zip. Podle internetové stránky viz. odkaz, použijeme příkazy na této stránce k instalaci modulu Oci8. Touto sadou příkazů jsme docílili úspěšné instalace modulu Oci8. Nyní nám zbývá nainstalovat modul Pdo_oci. Ten nainstalujeme těmito příkazy:

cd /tmp
pecl download pdo_oci
tar xvfz PDO_OCI-1.0.tgz
cd PDO_OCI-1.0
phpize
mkdir include
ln -s /usr/include/php5/ include/php
./configure

Nakonec přidáme stejně jako u modulu Oci8 do souboru php.ini extension=pdo_oci.so příkazem:

echo extension=pdo_oci.so >> /etc/php5/apache2/php.ini

Po instalaci těchto modulů ještě budeme muset nainstalovat rozšíření LDAP, které budeme potřebovat při ukládání uživatelských účtů nebo kontaktů. Dále rozšíření Pdo_sqlite, které potřebujeme pro práci s kalendářem, rozšíření IMAP, abychom mohli používat FelaMiMail. Tyto tři rozšíření nainstalujeme příkazem:

apt-get install php5-ldap php5-sqlite php5-imap

Velmi důležité jsou pro nás balíčky PEAR, které eGroupware označuje při své instalaci jako varovné chyby. My budeme tyto balíčky potřebovat především pro synchronizaci s mobilním telefonem, a také pro FelaMiMail. Pro instalaci těchto balíčků PEAR použijeme příkazy:

pear install HTTP_WebDAV_Server-1.0.0RC8
pear install Auth_SASL
pear install Net_IMAP
pear install Net_siee
pear install XML_Feed_Parserv

Do úspěšného odstranění všech chybových hlášení eGroupwaru nám zbývá vyřešit poslední dvě hlášení. První varování odstraníme instalací aplikace Tnef. Tuto aplikaci potřebujeme pro FelaMiMail. Nainstalujeme ji příkazem:

apt-get install tnef

Další chyba je kritická, bez které chybom nemohli v eGroupwaru vytvářet Ganttovy diagramy v modulu Správce projektů. Musíme nainstalovat JPGraph. Program si stáhneme ze stránky zde. Pomocí MC rozbalíme do složky /var/www/jpgraph. Po odtranění těchto chyb můžeme pro jistotu spustit znovu instlační testy eGroupwaru, a poté pokračovat k Administraci hlaviček. Slouží nám pro to odkazy, které jsou zobrazeny pod seznamem chybových hlášek eGroupwaru.

3. Administrace hlaviček

Po kliknutí na odkaz Pokračovat k administraci hlaviček nás eGroupware vede k vytvoření souboru header.inc.php. Vypíše nám, že ho můžeme vytvořit teď, jako je vidět na těchto obrázcích.

Do připraveného formuláře vyplníme cestu k eGroupwaru, uživatelské jméno a heslo administrátora hlaviček, typ, název a uživatelské jméno a heslo k databázi. Poté můžeme potvrdit volbu Stáhnout soubor header.inc.php. Po stažení tohoto souboru jej musíme přesunout do složky /var/www/egroupware. Tlačítkem Pokračovat se můžeme přesunout k instalaci databáze eGroupwaru.

4. Instalace aplikací eGroupwaru

K dalším krokům instalace potřebujeme mít vytvořenou databázi. Stačí do formuláře zadat uživatelské jméno a heslo k MySQL, které jsme zadávali při instalaci. Jestliže se spleteme, můžeme vytvořit tuto databázi přes terminál. Nejdříve zadáme příkaz:

mysql -u root -p

potvrdíme klávesou Enter a zadáme heslo. Konzole se nám přepnula do módu MySQL. Zde zadáme dva příkazy:

CREATE DATABAZE egroupware;
GRANT ALL ON egroupware.*TO egroupware@localhost IDENTIFIED BY 'egroupware';

Po úspěšném vytvoření databáze, ať už prvním nebo druhým způsobem, stiskneme tlačítko Instalovat všechny aplikace. Po stisknutí toho tlačítka se nám nainstalují všechny aplikace, které můžeme v eGroupwaru používat. Tento proces trvá od pěti až do patnácti minut podle toho, kolik jsme předtím nainstalovali rozšíření a modulů. EGroupware nám nabízí, že tyto aplikace můžeme nainstalovat ze zálohy. Tuto možnost můžeme použít jenom tehdy, zda jsme již dříve měli nainstalovaný eGroupware a vytvořili si zálohu aplikací. Tato záloha nám pomůže urychlit celý proces instalace aplikací.

Po instalaci aplikací je dobré překontrolovat instalaci odkazem Zkontrolovat instalaci. Může se stát, že eGroupware najde ještě nějakou chybovou hlášku. V tomto kroku mluvíme většinou o varování týkajících se přístupových oprávnění k souborům. U souboru header.inc.php se má nastavit oprávnění tohoto souboru na čtení ostatními. Oprávnění lze změnit pomocí MC tak, že najdeme daný soubor a pomocí menu Soubor -> změnit oprávnění pozměníme, jak je vidět i na obrázku.

Toto nastavení lze taky změnit příkazem:

chmod -664 /var/www/egroupware/header.inc.php

Nyní se vrátíme zpět na hlavní menu instalátoru. Budeme se zabývat krokem Konfigurace poštovního serveru. Aby nám eGroupware nezahlásil chybu, musíme si nejdřív vytvořit složky v adresáři /var/lib/egroupware/default/files, také složku /var/lib/egroupware/default/backup. U těchto složek musíme nastavit přístupová opravnění tak, aby do nich mohl zapisovat webový server. Práva nastavíme příkazem

chmod -757 /var/lib/egroupware/default/files

Stejný příkaz použijeme i pro druhý adresář. Dále v menu Konfigurace poštovního serveru nastavíme DNS nebo IP adresu poštovního serveru, protokol poštovního serveru, DNS nebo IP adresu SMTP serveru, port SMTP serveru, jméno a heslo uživatele pro SMTP autentizaci. Příklad najdeme na následucím obrázku:

Po úspěšném nastavení poštovního serveru se přesuneme zpět do instalačního menu a vybereme tlačítko Vytvořit účet administrátora. V tomto formuláři vytváříme prvního uživatele do eGroupwaru. V případě že už nějakého uživatele máme vytvořeného z předchozích instalací eGroupwaru, tímto odkazem by se uživatel resetoval a my museli vytvářet nového uživatele. Při vytváření administrátorského účtu zadáváme do formuláře uživatelské jméno, křestní jméno a příjmení uživatele (tyto dvě položky nejsou povinné), emailovou adresu, a heslo administrátora. Dále máme možnost poskytnout všem administrátorům přístup ke všem nainstalovaným aplikacím. Administrátor má také právo po přihlášení do eGroupwaru vytvořit uživatelské účty pro jednotlivé pracovníky a přidělit jim administrátorské práva k aplikacím, u kterých to považuje za vhodné. V případě že tuto volbu nechceme potvrdit, máme možnost později při přihlášení do eGroupwaru nastavit všem uživatelům práva pro přístup k dalším aplikacím.

Poslední možností v tomto formuláři je vytvoření tzv. demo účtů, které mohou sloužit jako zkušební účty, popřípadě nám mohou posloužit ke správnému nastavení eGroupwaru. Tyto účty nemají administrátorská práva, mohou pouze prohlížet a přidávat nové události či kontakty do eGroupwaru. Po potvrzení volby tlačítkem Uložit se nám vytvoří první administrátorský účet. Příklad vyplněného formuláře najdete na dalším obrázku.

Ve čtvrtém kroku menu instalátoru máme možnost spravovat jazyky, se kterými umí eGroupware pracovat. Touto částí se více zabývat nebudeme. Pro nás je důležitý pátý krok. Jedná se o krok Pokročilá správa aplikací. V tomto menu vidíme aplikace, které jsou v eGroupwaru nainstalovány, popřípadě které jsou nainstalovány špatně, a také jak je možné tyto aplikace opravit, abychom je mohli v eGroupwaru používat. Na následucím obrázku si můžeme prohlídnout jak tento výpis vypadá.

EGroupware v sobě nemá primárně nainstalovaný balíček egw-pear, proto ho doinstalujeme, abychom mohli používat FelaMiMail. Tento balíček si můžeme stáhnout odkaz. Po stažení tohoto balíčku jej přesuneme pomocí Midnight Commanderu do složky /var/www/egroupware/egw-pear a zde ho rozbalíme.

Nyní po aktualizaci internetové stránky s eGroupwarem se nám zpřístupní tlačítko Instalovat egw-pear. Tuto volbu potvrdíme. Proces instalace balíčku egw-pear je časově celkem náročný, trvá zhruba stejně dlouho, jako bychom instalovali všechny aplikace eGroupwaru (5–15 minut). Jakmile se tento balíček nainstaluje, okamžitě se nám zpřístupní instalace aplikace FelaMiMail. Opět zatrhneme tlačítko instalovat a potvrdíme. Počkáme zase přibližně 10 minut. Po aktualizaci okna eGroupwaru bychom měli mít všechny aplikace v pořádku nainstalovány. Po těchto krocích, máme konečně nainstalovaný eGroupware a můžeme jej začít používat. Přihlášení do eGroupwaru si prohlédneme na dalším obrázku.

 

5. Nastavení FelaMiMailu

Nyní nám všechny aplikace kromě FelaMiMailu plně fungují. U FelaMiMailu musíme ještě správně nakonfigurovat nastavení, abychom si mohli rovnou v eGroupwaru číst naše emaily a nemuseli se přihlašovat na poštovní server. Nejdříve se musíme přihlásit jako administrátor a přidělit uživateli přístupová práva pro konfiguraci FelaMiMailu. Klikneme na horní liště na položku Administrátor. V tomto menu zvolíme odkaz Uživatelské účty, jako je vidět na dalším obrázku. Zde můžeme přiřazovat práva jednotlivých uživatelů k jednotlivým aplikacím.

Po kliknutí na tento odkaz, vybereme uživatele, u kterého chceme měnit jeho práva, a zvolíme editovat. Ve spodní části monitoru máme seznam aplikací, které může uživatel konfigurovat. Pro naše účely postačí, když uživateli povolíme používat FelaMiMail a EmailAdmin. Jakmile tato práva přidělíme, potvrdíme volbu tlačítkem Uložit. Zůstaneme ještě v tomto menu a další odkaz, na který klikneme, najdeme v levé horní části pod názvem Administrátor pošty: profil přidělený uživateli. Uživateli začneme vytvářet nový profil. Klikneme na odkaz Přidat profil. Zde začneme vyplňovat na kartě Global nejdříve název profilu, a poté naši emailovou adresu. Na dalším obrázku je toto okno k nahlédnutí.

Na kartě SMTP vybereme typ SMTP serveru. My ponecháme Standardní SMTP server. Do nastavení SMTP zadáváme DNS jméno, popřípadě IP adresu SMTP serveru a port SMTP serveru. Například pro uživatele registrovaného na stránkách seznam.cz zadáme smtp.seznam.cz a jako port zvolíme 25. Dále v tomto formuláři zaškrtneme tlačítko použít SMTP autentizaci. Přidáme emailovou adresu, uživatelské jméno (je shodné s emailovou adresou) a heslo.

    Přesuneme se na kartu IMAP. Zde také ponecháme volbu standardní IMAP server, jako DNS jméno zadáme imap.seznam.cz a port IMAP serveru 110. Typ přihlášení na IMAP server ponecháme nezměněný. Poslední volbou v tomto formuláři bude označení v nastavení šifrování. Máme na výběr šifrování STARTLS, TLS, SSL a volbu bez šifrování. Tímto správně nastavíme uživatelský profil. Potvrdíme volbou Uložit. Dříve než se přesuneme v menu do aplikace FelaMiMail, musíme si zkontrolovat, zda máme na našem poštovním serveru povoleno používat protokol IMAP. Primárně u uživatelů na stránkách seznam.cz není tato volba povolena. Uživatel si ji musí sám povolit v nastavení v sekci Propojení schránek zaškrtnutím políčka povolit protokol IMAP.

6. Synchronizace s mobilními aplikacemi

EGroupware zvládá komunikovat s jiným zařízením prostřednictvím protokolu SyncML. Nyní si podrobněji popíšeme, jak tuto synchronizaci zajistit. Nejdříve si musíme na mobilní telefon nainstalovat příslušnou aplikaci. Poté do této aplikace zadáme adresu http://náš-server/rpc.php, my použijeme adresu http://192.168.1.101/egroupware/rpc.php. Synchronizace nám určitě neproběhne, i když máme všechna nastavení správně. Je to kvůli chybě v eGroupwaru. Jestliže se podíváme přes terminál do log souboru, příkazem:

tail –f /var/log/apache2/access.log

vidíme, že se zařízení snaží připojit k eGroupware serveru, ale z nějakého důvodu nechce pokračovat. Proto se podívejme do souboru error.log obdobným příkazem. Zde vidíme chybu. Je v nastavení souboru php.ini. V kapitole 2 jsme odstraňovali v eGroupwaru kritickou chybu, která se týkala nastavení kódování stránky na utf-8. Byla to funkce Mbstring.func_overload. Tuto funkci jsme nastavovali na hodnotu 7. My nyní musíme zpětně tuto funkci nastavit na hodnotu 0. Tuto hodnotu měníme v souboru /etc/php5/apache2/php.ini.

Tím vyřešíme problém se synchronizací. Abychom mohli nainstalovat eGroupware, museli jsme tuto chybu odstranit, nyní už nám změna této hodnoty ničemu nebrání.

EGroupware je připraven, správně nainstalován a nakonfigurován, abychom ho mohli kdykoliv použít a případně vytvořit synchronizaci s mobilním telefonem.

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

EGroupware Menu

Instalace EGroupware (platforma Windows)

Instalace EGroupware (platforma Windows)

Tento návod pro instalaci EGroupware byl prováděn na Windows 7 Professional.

1. Než začneme

Instalace...

Instalace EGroupware (platforma Linux distribuce Ubuntu)

Tento návod pro instalaci EGroupware byl prováděn na Linux distribuce Ubuntu 10.04.

1. Než začneme

Předpokladem...

Informace o systému

logo egroupware

EGroupware je open source groupwarový software pro podporu týmové spolupráce, který lze využít jak v malých firmách, tak i ve vekých společnostech.

Aktuální verze: 17.1
Vývojář: Open Source Project
Licence: GNU General Public License
Technologie: PHP, databáze MySQL, PostgreSQL, SAP/Max DB s ODBC, MS SQL Server s ODBC, Oracle s ODBC
Web: www.egroupware.org

Přihlášení