Ostatní

Instalace Zabbix 5 na CentOS 8 s PostgreSQL a TimescaleDB

Tento návod vás provede instalací monitorovacího nástroje Zabbix 5 na CentOS 8 s použitím databázového serveru PostgreSQL a Timescale DB.

Nastavení SElinux (vypnutí)

Vzhledem ke skutečnosti, že se tento návod nazaobírá nastavením SElinux provedeme jeho vypnutí, abychom předešli problémům při samotné instalaci a konfiguraci.

Provedeme vypnutí SElinux příkazem:

setenforce 0

Upravíme konfigurační soubor, tak aby se SElinux nespustil při rebootu systému:

vi /etc/selinux/config

Parametr SELINUX nastavíme na disabled:

SELINUX=disabled

Instalace HTTP server (Apache)

K frontendové (GUI) části Zabbix je zapotřebí webový server, kdy byl při instalaci zvolen Apache.

Instalace Apache:

yum install httpd

Start služby a enable:

systemctl enable --now httpd

Pokud na vašem serveru ještě nemáte provedenou instalaci PHP je rovněž nutno doinstalovat.

Instalace PostgreSQL

Instalace databázového serveru PostgreSQL:

yum install postgresql postgresql-server

Inicializace databáze:

/usr/pgsql-12/bin/postgresql-12-setup initdb

Start služby a enable:

systemctl start postgresql-12
systemctl enable postgresql-12

Provedeme kontrolu, zda je zlužba nastartována:

systemctl status postgresql-12

Instalace PHP 7.2 pro Debian Jessie (PHP-FPM a FastCGI)

Pomocí tohoto návodu nainstalujete další verzi PHP 7.2 na Váš server a přídáte toto nastavení do Vašeho ISPConfig. Budete, tak moci přidávat pro různé webové stránky různé verze PHP dle potřeby Vás a Vašich klientů.

Tento postup byl otestován na systému Debian Jessie a ISPConfig 3.1.13.

color

CSS vlastnost color definuje barvu textu (písma) daného elementu. Pokud barva písma není definována, záleží na prohlížeči, jaká bude, ale výchozí bývá černá.

float

CSS vlastnost float definuje obtékání HTML elementů. Daný prvek je "vyjmut" z toku textu a stává se z něj blokový element.

height

CSS vlastnost height definuje výšku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

Aktuální verze

ispconfig18x18 ISPConfig: 3.2
rouncube18x18 Rouncube: 1.4.9

Instalace Zabbix 5 na CentOS 8 s PostgreSQL a TimescaleDB

Tento návod vás provede instalací monitorovacího nástroje Zabbix 5 na CentOS 8 s použitím databázového serveru...

Instalace PHP 7.2 pro Debian Jessie (PHP-FPM a FastCGI)

Pomocí tohoto návodu nainstalujete další verzi PHP 7.2 na Váš server a přídáte toto nastavení do Vašeho ISPConfig....

color

CSS vlastnost color definuje barvu textu (písma) daného elementu. Pokud barva písma není definována, záleží na...

float

CSS vlastnost float definuje obtékání HTML elementů. Daný prvek je "vyjmut" z toku textu a stává se z něj blokový...

height

CSS vlastnost height definuje výšku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

  • 1
  • 2
  • 3

Přihlášení