Zabbix monitoring

Instalace Zabbix 5 na CentOS 8 s PostgreSQL a TimescaleDB

Tento návod vás provede instalací monitorovacího nástroje Zabbix 5 na CentOS 8 s použitím databázového serveru PostgreSQL a Timescale DB.

Nastavení SElinux (vypnutí)

Vzhledem ke skutečnosti, že se tento návod nazaobírá nastavením SElinux provedeme jeho vypnutí, abychom předešli problémům při samotné instalaci a konfiguraci.

Provedeme vypnutí SElinux příkazem:

setenforce 0

Upravíme konfigurační soubor, tak aby se SElinux nespustil při rebootu systému:

vi /etc/selinux/config

Parametr SELINUX nastavíme na disabled:

SELINUX=disabled

Instalace HTTP server (Apache)

K frontendové (GUI) části Zabbix je zapotřebí webový server, kdy byl při instalaci zvolen Apache.

Instalace Apache:

yum install httpd

Start služby a enable:

systemctl enable --now httpd

Pokud na vašem serveru ještě nemáte provedenou instalaci PHP je rovněž nutno doinstalovat.

Instalace PostgreSQL

Instalace databázového serveru PostgreSQL:

yum install postgresql postgresql-server

Inicializace databáze:

/usr/pgsql-12/bin/postgresql-12-setup initdb

Start služby a enable:

systemctl start postgresql-12
systemctl enable postgresql-12

Provedeme kontrolu, zda je zlužba nastartována:

systemctl status postgresql-12

Instalace TimescaleDB

Instalace TimescaleDB:

yum install timescaledb_12.x86_64

Instalace GITu:

yum install git

Instalace timescaledb-tune:

go get github.com/timescale/timescaledb-tune/cmd/timescaledb-tune

Konfigurace použitím timescaledb-tune:

/root/go/bin/timescaledb-tune --pg-config=/usr/pgsql-12/bin/pg_config --conf-path=/var/lib/pgsql/12/data/postgresql.conf

Instalace ZABBIX (server, web, agent)

Nejprve provedeme instalaci fping, kterou Zabbix vyžaduje:

wget https://repo.zabbix.com/non-supported/rhel/8/x86_64/fping-3.16-1.el8.x86_64.rpm
yum localinstall fping-3.16-1.el8.x86_64.rpm

Instalace Zabbix server, web, agent

Provedeme instalaci Zabbix PorstgreSQL sever:

yum install --skip-broken --nobest zabbix-server-pgsql

Provedeme instaci Zabbix webového rozhraní a Zabbix agenta:

yum install zabbix-web-pgsql zabbix-agent zabbix-get

Instalace databáze

Vytvoříme databázového uživatele:

sudo -u postgres createuser --pwprompt zabbixdbusr

Vytvoříme databázi pro Zabbix:

sudo -u postgres createdb -O zabbixdbusr -E Unicode -T template0 zabbix

Import výchozího schématu databáze:

zcat /usr/share/doc/zabbix-server-pgsql*/create.sql.gz | sudo -u zabbix psql zabbix

Rozšíření TimescaleDB musí být také povoleno spuštěním:

echo "CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS timescaledb CASCADE;" | sudo -u postgres psql zabbix

Import schématu pro TimescaleDB (pro nové instalace musí být spuštěno až po vytvoření výchozího schématu):

zcat /usr/share/doc/zabbix-server-pgsql*/timescaledb.sql.gz | sudo -u zabbix psql zabbix

Nastavíme heslo pro uživatele postgres:

\password postgres

Upravíme konfiguraci pro přístup k PostgreSQL

vi /var/lib/pgsql/12/data/pg_hba.conf

a změníme:

local all all peer
host all all 127.0.0.1/32 ident

na:

local all all md5
host all all 127.0.0.1/32 md5

a ještě přidáme řádek:

host zabbix zabbixdbusr 127.0.0.1/32 password

Konfigurace Zabbix Serveru

Konfigurace Zabbix Serveru pro přístup do databáze:

vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf
DBHost=127.0.0.1
DBName=zabbix
DBUser=zabbixdbusr
DBPassword=<password>

Provedeme restart PostgreSQL po úpravě konfigurace:

systemctl restart postgresql-12

Spustíme Zabbix server a provedeme enable služby

systemctl enable zabbix-server
systemctl start zabbix-server

Instalace jazykových balíčků

Provedeme instalaci jazykových balíčků do OS ze kterého Zabbix čerpá:

dnf install langpacks-en glibc-all-langpacks

Konfigurace firewall

Povolení portů na firewall pro Apache, Zabbix:

firewall-cmd --list-all
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=443/tcp
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=10050/tcp
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=10051/tcp
firewall-cmd --complete-reload
firewall-cmd --list-all

Instalace fontendu (web) Zabbix

Pokračujeme instalací/inicializací frontendu:

Přistoupíme pomocí prohlížeče na URL, kde se nechází vaš frontend pro zabbix:
https://mojedomena.cz/
https://mojedomena.cz/zabbix/setup.php

K instalaci je potřeba mít správně nakonfigurované PHP.

Nastavíme [date.timezone = Europe/Prague].

vi /etc/php.ini

a upravíme všechny potřebné parametry, tak aby instalátor akceptoval konfiguraci dovolil další krok.

Congratulations! You have successfully installed Zabbix frontend.
Configuration file "/etc/zabbix/web/zabbix.conf.php" created.

Přihlášení do webového rozhraní Zabbix:

https://mojedomena.cz/zabbix/index.php
Výchozí jméno "Admin", heslo "zabbix".

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

Instalace Zabbix 5 na CentOS 8 s PostgreSQL a TimescaleDB

Tento návod vás provede instalací monitorovacího nástroje Zabbix 5 na CentOS 8 s použitím databázového serveru...

Jak nastavit monitoring MySQL v Zabbix

Zabbix může sledovat MySQL server pomocí Zabbix Aganta za použití šablony MySQL (Template App MySQL), která je...

Nastavení odesílání email upozornění ze Zabbix

Postup, jak nastavit odesílání email upozornění z monitorovacího systému Zabbix pomocí funkce mail.

Postup...

Instalace Zabbix 2.4 na Debian Wheezy (server, agent, webové rozhraní)

Instalace Zabbix 2.4 na Debian Wheezy (server, agent, webové rozhraní)

Tento postup Vás provede instalací monitorovacího nástroje Zabbix. Ukážeme si jak nainstalovat Zabbix server, Zabbix...

Přihlášení