CSS vlastnosti

align-content

CSS vlastnost align-content zarovná flexibilní HTML elementy podle vedlejší osy (tzn. osy kolmé na osu hlavní) pokud se okolo flexibilních HTML elementů nachází volné místo.

background

Background je CSS vlastnost, která HTML elementu nastaví všechny vlastnosti pozadí nejednou.

background-clip

Vlastnost background-clip definuje, jak daleko by se mělo pozadí (barva nebo obrázek) rozšířit v rámci prvku.

background-image

Vlastnost background-image nastaví HTML elementu jeden nebo více obrázků na pozadí.

background-origin

Vlastnost background-origin určuje výchozí polohu (oblast umístění pozadí) obrázku pozadí.

background-repeat

Vlastnost background-repeat nastaví, zda/jak bude obrázek pozadí opakován.

background-size

Vlastnost background-size určuje velikost obrázku na pozadí.

border

Border je CSS vlastnost, která slouží k nastavení okraje okolo HTML elementu. Okraj může mít růnou barvu, tloušťku, styl se zobrazením nahože, dole, vlevo či vpravo.

bottom

CSS vlastnost bottom určuje absolutní umístění prvku na ose Y, která je počítána od spodu.

box-shadow

Vlastnost box-shadow přidá HTML elementu jeden nebo více stínů.

clear

CSS vlastnost clear nastavuje ve které části elementu není povolen plovoucí obsah. Můžeme tedy říci, že plovoucí obsah zastavíme.

color

CSS vlastnost color definuje barvu textu (písma) daného elementu. Pokud barva písma není definována, záleží na prohlížeči, jaká bude, ale výchozí bývá černá.

float

CSS vlastnost float definuje obtékání HTML elementů. Daný prvek je "vyjmut" z toku textu a stává se z něj blokový element.

height

CSS vlastnost height definuje výšku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

width

CSS vlastnost width definuje šířku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

CSS na fóru

  • Nejsou žádné příspěvky k zobrazení.

Přihlášení