CSS vlastnosti

background

Definice a použití

Background je CSS vlastnost, která HTML elementu nastaví všechny vlastnosti pozadí nejednou.

CSS Syntaxe

background: background-color, background-image, background-position, background-size, background-repeat, background-origin, background-clip, background-attachment

 
HodnotyPopisHodnota
background-color barva pozadí barva | transparent | initial | inherit
background-image obrázek pozadí url | none | initial | inherit
background-position pozice pozadí  
background-size velikost obrázku na pozadí auto | length | cover | contain | initial | inherit 
background-repeat opakování pozadí repeat | no-repeat | repeat-x | repeat-y | space | round | initial | inherit
background-origin odkud má pozadí začínat  padding-box | border-box | content-box | initial | inherit 
background-clip pod čím se má pozadí vykreslit border-box | padding-box | content-box | initial | inherit 
background-attachment "chování" pozadí scroll | fixed | local 
initial nastaví tuto vlastnost na výchozí hodnotu  
inherit zdědí tuto vlastnost od jeho rodičovského elementu  

Ukázka použití

Nastaví různé vlastnosti pozadí v jedné deklaraci:

CSS:

body {
  background: #00ff00 url("cesta-obrazku.jpg") no-repeat fixed center;
}

CSS na fóru

  • Nejsou žádné příspěvky k zobrazení.

color

CSS vlastnost color definuje barvu textu (písma) daného elementu. Pokud barva písma není definována, záleží na...

float

CSS vlastnost float definuje obtékání HTML elementů. Daný prvek je "vyjmut" z toku textu a stává se z něj blokový...

height

CSS vlastnost height definuje výšku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

width

CSS vlastnost width definuje šířku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

align-content

CSS vlastnost align-content zarovná flexibilní HTML elementy podle vedlejší osy (tzn. osy kolmé na osu hlavní) pokud...

  • 1
  • 2
  • 3

Přihlášení