CSS vlastnosti

border

Definice a použití

Border je CSS vlastnost, která slouží k nastavení okraje okolo HTML elementu. Okraj může mít růnou barvu, tloušťku, styl se zobrazením nahože, dole, vlevo či vpravo.

CSS syntaxe

border: border-width | border-style | border-color

HodnotyPopisHodnota
border-width šířka okraje medium | thin | thick | length | initial | inherit
border-style styl okraje none | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset | initial | inherit
border-color barva okraje barva | transparent | initial | inherit

Ukázka použití

Přidá kolem celého HTML elementu plný okraj v červené barvě s tloušťkou 5px.

CSS:

p {
    border: 5px solid red;
}

HTML

<p>HTML element</p>

VÝSLEDEK

 Plný okraj s tloušťkou 5px okolo celého elementu.

CSS na fóru

  • Nejsou žádné příspěvky k zobrazení.

color

CSS vlastnost color definuje barvu textu (písma) daného elementu. Pokud barva písma není definována, záleží na...

float

CSS vlastnost float definuje obtékání HTML elementů. Daný prvek je "vyjmut" z toku textu a stává se z něj blokový...

height

CSS vlastnost height definuje výšku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

width

CSS vlastnost width definuje šířku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

align-content

CSS vlastnost align-content zarovná flexibilní HTML elementy podle vedlejší osy (tzn. osy kolmé na osu hlavní) pokud...

  • 1
  • 2
  • 3

Přihlášení