CSS vlastnosti

bottom

Definice a použití

CSS vlastnost bottom určuje absolutní umístění prvku na ose Y, která je počítána od spodu.

CSS Syntaxe

bottom: auto | length| initial | inherit

HodnotyPopis
auto umožňuje automaticky prohlížeči výpočet polohy spodního okraje, toto je výchozí hodnota
length     nastaví pozici spodního okraje v px, cm, atd., záporné hodnoty jsou povoleny
% nastaví pozici spodního okraje v %, záporné hodnoty jsou povoleny
initial nastaví tuto vlastnost zpět na její výchozí hodnotu
inherit zdědí tuto vlastnost od jeho rodičovského elementu

Ukázka použití

CSS:

div.absolute {
    position: absolute;
    bottom: 80px;
    width: 250px;
    height: 200px;
    border: 2px solid #8AC007;
}

CSS na fóru

  • Nejsou žádné příspěvky k zobrazení.

color

CSS vlastnost color definuje barvu textu (písma) daného elementu. Pokud barva písma není definována, záleží na...

float

CSS vlastnost float definuje obtékání HTML elementů. Daný prvek je "vyjmut" z toku textu a stává se z něj blokový...

height

CSS vlastnost height definuje výšku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

width

CSS vlastnost width definuje šířku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

align-content

CSS vlastnost align-content zarovná flexibilní HTML elementy podle vedlejší osy (tzn. osy kolmé na osu hlavní) pokud...

  • 1
  • 2
  • 3

Přihlášení