CSS vlastnosti

background-color

Definice a použití

Vlastnost background-color nastavuje HTML elementu barvu pozadí.

CSS Syntaxe

background-color: barva | transparent | initial | inherit

HodnotyPopis
barva specifikuje barvu pozadí
transparent určuje, že barva pozadí je transparentní (ptůhledná), toto je výchozí hodnota
initial nastaví tuto vlastnost zpět na její výchozí hodnotu 
inherit zdědí tuto vlastnost od jeho rodičovského elementu 

Ukázka použití

Přidá HTML elementu <div> červené pozadí

CSS

div {
  background-color: #ff0000;
}

HTML

<div>Červené pozadí</div>

VÝSLEDEK

 Červené pozadí

CSS na fóru

  • Nejsou žádné příspěvky k zobrazení.

color

CSS vlastnost color definuje barvu textu (písma) daného elementu. Pokud barva písma není definována, záleží na...

float

CSS vlastnost float definuje obtékání HTML elementů. Daný prvek je "vyjmut" z toku textu a stává se z něj blokový...

height

CSS vlastnost height definuje výšku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

width

CSS vlastnost width definuje šířku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

align-content

CSS vlastnost align-content zarovná flexibilní HTML elementy podle vedlejší osy (tzn. osy kolmé na osu hlavní) pokud...

  • 1
  • 2
  • 3

Přihlášení