CSS vlastnosti

background-image

Definice a použití

Vlastnost background-image nastaví HTML elementu jeden nebo více obrázků na pozadí.

CSS Syntaxe

background-image: url | none | initial | inherit

HodnotyPopis
url('URL') URL adresa obrázku, chcete-li zadat více než jeden obrázek, oddělte je čárkou
none nebude zobrazen žádný obrázek na pozadí, toto je výchozí hodnota
initial nastaví tuto vlastnost zpět na její výchozí hodnotu
inherit zdědí tuto vlastnost od jeho rodičovského elementu

Ukázka použití

Přidá HTML elementu <div> vybraný obrázek

CSS:

div {
  background-image: url('cesta-obrazku.jpg') no-repeat fixed;
}

CSS na fóru

  • Nejsou žádné příspěvky k zobrazení.

color

CSS vlastnost color definuje barvu textu (písma) daného elementu. Pokud barva písma není definována, záleží na...

float

CSS vlastnost float definuje obtékání HTML elementů. Daný prvek je "vyjmut" z toku textu a stává se z něj blokový...

height

CSS vlastnost height definuje výšku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

width

CSS vlastnost width definuje šířku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

align-content

CSS vlastnost align-content zarovná flexibilní HTML elementy podle vedlejší osy (tzn. osy kolmé na osu hlavní) pokud...

  • 1
  • 2
  • 3

Přihlášení