CSS vlastnosti

background-size

Definice a použití

Vlastnost background-size určuje velikost obrázku na pozadí.

CSS Syntaxe

background-size: auto | length | cover | contain | initial | inherit

Hodnoty Popis
auto výchozí hodnota, obrázek na pozadí má svoji výšku a šířku 
velikost nastaví šířku a výšku obrázku na pozadí, první hodnota nastaví šířku, druhá hodnota nastaví výšku, je-li uvedena pouze jedna hodnota, druhá je nastavena na "auto" 
percentage nastaví šířku a výšku obrázku na pozadí v procentech rodičovského HTML elementu, první hodnota nastaví šířku, druhá hodnota nastaví výšku, je-li uvedena pouze jedna hodnota, druhá je nastavena na "auto"
cover rozměr obrázku na pozadí je tak velký, jak je to možné, takže pozadí je zcela vyplněno obrázkem
contain rozměr obrázku je nastaven na největší velikost tak, aby se jeho šířka i výška vešla dovnitř oblasti obsahu
initial nastaví tuto vlastnost zpět na její výchozí hodnotu 
inherit zdědí tuto vlastnost od jeho rodičovského elementu

Ukázka použití

CSS:

div {
    background: url('cesta-obrazku.jpg');
    background-size: 100px 90px;
    background-repeat: no-repeat;
}

CSS na fóru

  • Nejsou žádné příspěvky k zobrazení.

color

CSS vlastnost color definuje barvu textu (písma) daného elementu. Pokud barva písma není definována, záleží na...

float

CSS vlastnost float definuje obtékání HTML elementů. Daný prvek je "vyjmut" z toku textu a stává se z něj blokový...

height

CSS vlastnost height definuje výšku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

width

CSS vlastnost width definuje šířku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

align-content

CSS vlastnost align-content zarovná flexibilní HTML elementy podle vedlejší osy (tzn. osy kolmé na osu hlavní) pokud...

  • 1
  • 2
  • 3

Přihlášení