CSS vlastnosti

background-position

Definice a použití

Vlastnost background-position nastaví pozici obrázku na pozadí.

CSS Syntaxe

background-position: hodnota

HodnotyPopis
left top
left center
left bottom
right top
right center
right bottom
center top
center center
center bottom
pokud zadáte pouze jednu hodnotu, bude druhá hodnota "center"
x% y% první hodnota je horizontální poloha, druhá hodnota je vertikální poloha, v levém horním rohu je 0% 0%, pravém dolním rohu je ze 100% na 100%, pokud zadáte pouze jednu hodnotu, bude druhá hodnota 50%, výchozí hodnota je 0% 0%
xpos ypos první hodnota je horizontální poloha, druhá hodnota je vertikální poloha, v levém horním rohu je 0 0, jednotky mohou být pixelů (0px 0px) nebo jakékoliv jiné CSS jednotky, pokud zadáte pouze jednu hodnotu, bude druhá hodnota 50%, můžete kombinovat % a pozice
initial nastaví tuto vlastnost zpět na její výchozí hodnotu
inherit zdědí tuto vlastnost od jeho rodičovského elementu

Ukázka použití

Umístění obrázku na pozadí (background-image) na střed.

CSS:

body {
    background-image: url('cesta-obrazku.jpg');
    background-repeat: no-repeat;
    background-attachment: fixed;
    background-position: center;
}

Jak umístit obrázek na pozadí pomocí procent:

body {
    background-image: url('cesta-obrazku.jpg);
    background-repeat: no-repeat;
    background-attachment: fixed;
    background-position: 40% 30%;
}

Jak umístit obrázek na pozadí pomocí pixelů (obrazových bodů):

body {
    background-image: url('cesta-obrazku.jpg');
    background-repeat: no-repeat;
    background-attachment: fixed;
    background-position: 60px 120px;
}

CSS na fóru

  • Nejsou žádné příspěvky k zobrazení.

Přihlášení