CSS vlastnosti

background-position

Definice a použití

Vlastnost background-position nastaví pozici obrázku na pozadí.

CSS Syntaxe

background-position: hodnota

HodnotyPopis
left top
left center
left bottom
right top
right center
right bottom
center top
center center
center bottom
pokud zadáte pouze jednu hodnotu, bude druhá hodnota "center"
x% y% první hodnota je horizontální poloha, druhá hodnota je vertikální poloha, v levém horním rohu je 0% 0%, pravém dolním rohu je ze 100% na 100%, pokud zadáte pouze jednu hodnotu, bude druhá hodnota 50%, výchozí hodnota je 0% 0%
xpos ypos první hodnota je horizontální poloha, druhá hodnota je vertikální poloha, v levém horním rohu je 0 0, jednotky mohou být pixelů (0px 0px) nebo jakékoliv jiné CSS jednotky, pokud zadáte pouze jednu hodnotu, bude druhá hodnota 50%, můžete kombinovat % a pozice
initial nastaví tuto vlastnost zpět na její výchozí hodnotu
inherit zdědí tuto vlastnost od jeho rodičovského elementu

Ukázka použití

Umístění obrázku na pozadí (background-image) na střed.

CSS:

body {
    background-image: url('cesta-obrazku.jpg');
    background-repeat: no-repeat;
    background-attachment: fixed;
    background-position: center;
}

Jak umístit obrázek na pozadí pomocí procent:

body {
    background-image: url('cesta-obrazku.jpg);
    background-repeat: no-repeat;
    background-attachment: fixed;
    background-position: 40% 30%;
}

Jak umístit obrázek na pozadí pomocí pixelů (obrazových bodů):

body {
    background-image: url('cesta-obrazku.jpg');
    background-repeat: no-repeat;
    background-attachment: fixed;
    background-position: 60px 120px;
}

CSS na fóru

  • Nejsou žádné příspěvky k zobrazení.

color

CSS vlastnost color definuje barvu textu (písma) daného elementu. Pokud barva písma není definována, záleží na...

float

CSS vlastnost float definuje obtékání HTML elementů. Daný prvek je "vyjmut" z toku textu a stává se z něj blokový...

height

CSS vlastnost height definuje výšku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

width

CSS vlastnost width definuje šířku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

align-content

CSS vlastnost align-content zarovná flexibilní HTML elementy podle vedlejší osy (tzn. osy kolmé na osu hlavní) pokud...

  • 1
  • 2
  • 3

Přihlášení