CSS vlastnosti

box-shadow

Definice a použití

Vlastnost box-shadow přidá HTML elementu jeden nebo více stínů.

CSS Syntaxe

box-shadow: none | h-shadow v-shadow blur spread color | inset | initial | inherit

HodnotyPopis
none  výchozí hodnota, není zobrazen žádný stín
h-shadow povinná hodnota, postavení horizontální polohy stínu, záporné hodnoty jsou povoleny
v-shadow povinná hodnota, postavení vertikální polohy stínu, záporné hodnoty jsou povoleny
blur  rozostření vzdálenost 
spread  velikost stínu, záporné hodnoty jsou povoleny 
color  barva stínu, výchozí hodnota je černá
inset  změní stín z vnějšího na vnitřní
initial  nastaví tuto vlastnost zpět na její výchozí hodnotu
inherit zdědí tuto vlastnost od jeho rodičovského elementu

Ukázka použití

Přidá stín HTML elementu <div>.

CSS:

div {
    box-shadow: 5px 12px 8px #888888;
    width: 425px;
    height: 50px;
    background-color: #1e90ff;
}

VÝSLEDEK:

 

CSS na fóru

  • Nejsou žádné příspěvky k zobrazení.

color

CSS vlastnost color definuje barvu textu (písma) daného elementu. Pokud barva písma není definována, záleží na...

float

CSS vlastnost float definuje obtékání HTML elementů. Daný prvek je "vyjmut" z toku textu a stává se z něj blokový...

height

CSS vlastnost height definuje výšku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

width

CSS vlastnost width definuje šířku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

align-content

CSS vlastnost align-content zarovná flexibilní HTML elementy podle vedlejší osy (tzn. osy kolmé na osu hlavní) pokud...

  • 1
  • 2
  • 3

Přihlášení