CSS vlastnosti

clear

Definice a použití

CSS vlastnost clear nastavuje ve které části elementu není povolen plovoucí obsah. Můžeme tedy říci, že plovoucí obsah zastavíme.

CSS Syntaxe

clear: none | left | right | both | initial | inherit

HodnotyPopis
none  výchozí hodnota, umožňuje plovoucí prvky na obou stranách
left zakáže plovoucí prvky na levé straně
right zakáže plovoucí prvky na pravé straně
both zakáže plovoucí prvky na pravé i levé straně
initial nastaví tuto vlastnost zpět na její výchozí hodnotu
inherit zdědí tuto vlastnost od jeho rodičovského elementu 

Ukázka použití

Vypne obtékání a zobrazí element patičky na novém řádku, pokud však mají předchozí elementy obtékání (float) nastaveno.

CSS:

#paticka {
   clear: both;
}

CSS na fóru

  • Nejsou žádné příspěvky k zobrazení.

color

CSS vlastnost color definuje barvu textu (písma) daného elementu. Pokud barva písma není definována, záleží na...

float

CSS vlastnost float definuje obtékání HTML elementů. Daný prvek je "vyjmut" z toku textu a stává se z něj blokový...

height

CSS vlastnost height definuje výšku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

width

CSS vlastnost width definuje šířku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

align-content

CSS vlastnost align-content zarovná flexibilní HTML elementy podle vedlejší osy (tzn. osy kolmé na osu hlavní) pokud...

  • 1
  • 2
  • 3

Přihlášení