CSS vlastnosti

align-content

Definice a použití

CSS vlastnost align-content zarovná flexibilní HTML elementy podle vedlejší osy (tzn. osy kolmé na osu hlavní) pokud se okolo flexibilních HTML elementů nachází volné místo. Vlastnost má efekt pouze na HTML elementy, které jsou dceřinnými elementy elementu s display nastaveným na flex nebo inline-flex a nemá vliv na flexibilní HTML elementy, které nejsou zalomené na více než jeden řádek.

CSS Syntaxe

align-content: stretch | center | flex-start | flex-end | space-between | space-around | initial | inherit

HodnotyPopis
stretch roztáhne flexibilní elementy, aby zabíraly zbytek volného místa (výchozí hodnota)
center zarovná flexibilní HTML elementy na střed
flex-start zarovná flexibilní HTML elementy od začátku
flex-end zarovná flexibilní HTML elementy od konce
space-between mezery jsou stejnoměrně rozděleny mezi flexibilní HTML elementy
space-around mezery jsou stejnoměrně rozděleny okolo flexibilních HTML elementů
initial nastaví tuto vlastnost na výchozí hodnotu
inherit zdědí tuto vlastnost od jeho rodičovského elementu

Ukázka použití

HTML element se zarovná směrem ke středu.

CSS:

div {
width: 80px;
height: 350px;
border: 1px solid #000000;
display: -webkit-flex;
display: flex;
-webkit-flex-wrap: wrap;
flex-wrap: wrap;
-webkit-align-content: center;
align-content: center;
}

CSS na fóru

  • Nejsou žádné příspěvky k zobrazení.

color

CSS vlastnost color definuje barvu textu (písma) daného elementu. Pokud barva písma není definována, záleží na...

float

CSS vlastnost float definuje obtékání HTML elementů. Daný prvek je "vyjmut" z toku textu a stává se z něj blokový...

height

CSS vlastnost height definuje výšku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

width

CSS vlastnost width definuje šířku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

align-content

CSS vlastnost align-content zarovná flexibilní HTML elementy podle vedlejší osy (tzn. osy kolmé na osu hlavní) pokud...

  • 1
  • 2
  • 3

Přihlášení