CSS vlastnosti

color

Definice a použití

CSS vlastnost color definuje barvu textu (písma) daného elementu. Pokud barva písma není definována, záleží na prohlížeči, jaká bude, ale výchozí bývá černá.

CSS Syntaxe

color: color | initial | inherit

HodnotyPopis
color určuje barvu textu
initial nastaví tuto vlastnost zpět na její výchozí hodnotu
inherit zdědí tuto vlastnost od jeho rodičovského elementu 

Ukázka použití

Barvu textu lze zapsat různými druhy zápisu - v HEX tvaru (#c00, #CC0000), rgb(r,g,b), rgba(r,g,b,a).

CSS:

.slovni-barva {
color: blue;
}
.hexa-barva-zkraceny-zapis {
color: #000;
}
.hexa-barva {
color: #000000;
}
.rgb-barva {
color: rgb(255,0,0);
}
.rgba-barva-pruhlednost {
color: rgba(255,0,0,0.5);
}

HTML:

<p style="color: blue;">Odstavec v modré barvě</p>

VÝSLEDEK:

Odstavec v modré barvě

CSS na fóru

  • Nejsou žádné příspěvky k zobrazení.

color

CSS vlastnost color definuje barvu textu (písma) daného elementu. Pokud barva písma není definována, záleží na...

float

CSS vlastnost float definuje obtékání HTML elementů. Daný prvek je "vyjmut" z toku textu a stává se z něj blokový...

height

CSS vlastnost height definuje výšku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

width

CSS vlastnost width definuje šířku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

align-content

CSS vlastnost align-content zarovná flexibilní HTML elementy podle vedlejší osy (tzn. osy kolmé na osu hlavní) pokud...

  • 1
  • 2
  • 3

Přihlášení