CSS vlastnosti

height

Definice a použití

CSS vlastnost height definuje výšku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin. Pokud je výška nastavena na číselnou hodnotu (pixely, rem, procenta) a pokud obsah neodpovídá určené výšce dojde k přetečení. Jak bude kontejner zpracovávat přetečený obsah je definován vlastností overflow.

CSS Syntaxe

height: auto | length | initial | inherit

HodnotyPopis
auto výška prvku definovaná automaticky podle obsahu, toto je výchozí hodnota
length definuje výšku v px, pt, em, procentech atd.
% definuje výšku v procentech
initial nastaví tuto vlastnost zpět na její výchozí hodnotu
inherit zdědí tuto vlastnost od jeho rodičovského elementu 

Ukázka použití

CSS:

Výška prvku definovaná v pixelech:

p {
height: 100px;
}

Výška prvku definovaná v procentech

p {
height: 33.33%;
}

Výška prvku definovaná automaticky podle obsahu

p {
height: auto;
}

TIP:

Výška se dá nastavit pouze blokovým HTML elementům. Neblokové elementy je potřeba nastavit pomocí display buď block nebo inline-block.

CSS na fóru

  • Nejsou žádné příspěvky k zobrazení.

Přihlášení