CSS vlastnosti

height

Definice a použití

CSS vlastnost height definuje výšku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin. Pokud je výška nastavena na číselnou hodnotu (pixely, rem, procenta) a pokud obsah neodpovídá určené výšce dojde k přetečení. Jak bude kontejner zpracovávat přetečený obsah je definován vlastností overflow.

CSS Syntaxe

height: auto | length | initial | inherit

HodnotyPopis
auto výška prvku definovaná automaticky podle obsahu, toto je výchozí hodnota
length definuje výšku v px, pt, em, procentech atd.
% definuje výšku v procentech
initial nastaví tuto vlastnost zpět na její výchozí hodnotu
inherit zdědí tuto vlastnost od jeho rodičovského elementu 

Ukázka použití

CSS:

Výška prvku definovaná v pixelech:

p {
height: 100px;
}

Výška prvku definovaná v procentech

p {
height: 33.33%;
}

Výška prvku definovaná automaticky podle obsahu

p {
height: auto;
}

TIP:

Výška se dá nastavit pouze blokovým HTML elementům. Neblokové elementy je potřeba nastavit pomocí display buď block nebo inline-block.

CSS na fóru

  • Nejsou žádné příspěvky k zobrazení.

color

CSS vlastnost color definuje barvu textu (písma) daného elementu. Pokud barva písma není definována, záleží na...

float

CSS vlastnost float definuje obtékání HTML elementů. Daný prvek je "vyjmut" z toku textu a stává se z něj blokový...

height

CSS vlastnost height definuje výšku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

width

CSS vlastnost width definuje šířku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

align-content

CSS vlastnost align-content zarovná flexibilní HTML elementy podle vedlejší osy (tzn. osy kolmé na osu hlavní) pokud...

  • 1
  • 2
  • 3

Přihlášení