CSS vlastnosti

width

Definice a použití

CSS vlastnost width definuje šířku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

CSS Syntaxe

width: auto | value | initial | inherit

HodnotyPopis
auto šířka prvku definovaná automaticky podle obsahu, toto je výchozí hodnota
length definuje šířku v px, pt, em, procentech atd.
% definuje šířku v procentech
initial nastaví tuto vlastnost zpět na její výchozí hodnotu
inherit zdědí tuto vlastnost od jeho rodičovského elementu 

Ukázka použití

CSS:

Šířka prvku definovaná v pixelech:

p {
width: 100px;
}

Šířka prvku definovaná v procentech

p {
width: 33.33%;
}

Šířka prvku definovaná automaticky podle obsahu

p {
width: auto;
}

TIP:

Šířka se dá nastavit pouze blokovým HTML elementům. Neblokové elementy je potřeba nastavit pomocí display buď block nebo inline-block.

 

CSS na fóru

  • Nejsou žádné příspěvky k zobrazení.

Přihlášení