CSS vlastnosti

width

Definice a použití

CSS vlastnost width definuje šířku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

CSS Syntaxe

width: auto | value | initial | inherit

HodnotyPopis
auto šířka prvku definovaná automaticky podle obsahu, toto je výchozí hodnota
length definuje šířku v px, pt, em, procentech atd.
% definuje šířku v procentech
initial nastaví tuto vlastnost zpět na její výchozí hodnotu
inherit zdědí tuto vlastnost od jeho rodičovského elementu 

Ukázka použití

CSS:

Šířka prvku definovaná v pixelech:

p {
width: 100px;
}

Šířka prvku definovaná v procentech

p {
width: 33.33%;
}

Šířka prvku definovaná automaticky podle obsahu

p {
width: auto;
}

TIP:

Šířka se dá nastavit pouze blokovým HTML elementům. Neblokové elementy je potřeba nastavit pomocí display buď block nebo inline-block.

 

CSS na fóru

  • Nejsou žádné příspěvky k zobrazení.

color

CSS vlastnost color definuje barvu textu (písma) daného elementu. Pokud barva písma není definována, záleží na...

float

CSS vlastnost float definuje obtékání HTML elementů. Daný prvek je "vyjmut" z toku textu a stává se z něj blokový...

height

CSS vlastnost height definuje výšku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

width

CSS vlastnost width definuje šířku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

align-content

CSS vlastnost align-content zarovná flexibilní HTML elementy podle vedlejší osy (tzn. osy kolmé na osu hlavní) pokud...

  • 1
  • 2
  • 3

Přihlášení