CSS vlastnosti

background-clip

Definice a použití

Vlastnost background-clip definuje, jak daleko by se mělo pozadí (barva nebo obrázek) rozšířit v rámci prvku.

CSS Syntaxe

background-clip: padding-box | border-box | content-box | initial | inherit

HodnotyPopis
padding-box pozadí se rozprostírá k vnitřnímu okraji hranice
border-box pozadí se rozprostírá za okrajem (výchozí hodnota)
content-box pozadí se rozprostírá k okraji pole obsahu
initial nastaví tuto vlastnost zpět na její výchozí hodnotu
inherit zdědí tuto vlastnost od jeho rodičovského elementu

Ukázka použití

Nastaví pozadí, které se rozprostírá k okraji pole obsahu:

CSS:

#pokus1 {
  padding: 15px;
  border: 10px dotted #000000;
  background-color: green;  
  background-clip:content-box;
}

 

CSS na fóru

  • Nejsou žádné příspěvky k zobrazení.

color

CSS vlastnost color definuje barvu textu (písma) daného elementu. Pokud barva písma není definována, záleží na...

float

CSS vlastnost float definuje obtékání HTML elementů. Daný prvek je "vyjmut" z toku textu a stává se z něj blokový...

height

CSS vlastnost height definuje výšku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

width

CSS vlastnost width definuje šířku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

align-content

CSS vlastnost align-content zarovná flexibilní HTML elementy podle vedlejší osy (tzn. osy kolmé na osu hlavní) pokud...

  • 1
  • 2
  • 3

Přihlášení