Serverhosting návody

Instalace PHP 5.5.16 pro Debian Squeeze (FastCGI)

Pomocí tohoto návodu nainstalujete další verzi PHP na Váš server a přídáte toto nastavení do Vašeho ISPConfig. Budete, tak moci přidávat pro různé webové stránky různé verze PHP dle potřeby Vás a Vašich klientů.

Tento postup byl otestován na systému Debian Squeeze a ISPConfig 3.0.5.1.

1. Stažení PHP

Než začneme stahovat a instalovat nové PHP je potřeba vytvořit adresáře:

mkdir -p /opt/php/phpfcgi-5.5.16
mkdir /usr/local/src/php5-build
cd /usr/local/src/php5-build
wget http://ch1.php.net/distributions/php-5.5.16.tar.gz
tar -xzvf php-5.5.16.tar.gz
cd php-5.5.16/

Vzhledem k tomu, že potřebujeme, aby se přinesly všechny závislosti spojené s PHP, ujistíme se, že máme řádek deb-src v souboru /etc/apt/sources.list takto:

deb-src http://ftp.debian.org/debian squeeze main contrib non-free

pokud tomu tak není upravíme to:

vi /etc/apt/sources.list

jakmile máme řádek správně upraven aktualizujeme mezipaměť balíků:

apt-get update

2. Buildování PHP

V návaznosti na výše uvedené kroky, jsme náš připravili systém připravili ke kompilaci. Prvně, ale ještě musíme načíst instalaci závislostí:

apt-get install build-essential
apt-get build-dep php5

a nainstalovat hromadu dalších balíčků:

apt-get install libfcgi-dev libfcgi0ldbl libjpeg62-dbg libmcrypt-dev libssl-dev libc-client2007e libc-client2007e-dev
ln -s /usr/lib/libc-client.a /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc-client.a

Poslední příkaz je potřeba, pokud budete stavět PHP s --with-imap, protože jinak se ./configure zastaví s následující chybou:

checking for crypt in -lcrypt... yes
configure: error: Cannot find imap library (libc-client.a). Please check your c-client installation.
root@server1:/usr/local/src/php5-build/php-5.5.16#

Pokud příkaz ln -s viz výše vyhodí chybu vytvoříme složku:

mkdir /usr/lib/x86_64-linux-gnu/

a spustíme příkaz znovu.

Nyní jsme připraveni provést build PHP. Jako obvykle, je prvním krokem příkaz configure. Chcete-li získat seznam všech dostupných možností jak příkaz použít zadejte /configure -- help:

./configure --prefix=/opt/php/phpfcgi-5.5.16 --with-pdo-pgsql --with-zlib-dir --with-freetype-dir --enable-mbstring --with-libxml-dir=/usr --enable-soap --enable-calendar --with-curl --with-mcrypt --with-zlib --with-gd --with-pgsql --disable-rpath --enable-inline-optimization --with-bz2 --with-zlib --enable-sockets --enable-sysvsem --enable-sysvshm --enable-pcntl --enable-mbregex --enable-exif --enable-bcmath --with-mhash --enable-zip --with-pcre-regex --with-mysql --with-pdo-mysql --with-mysqli --with-jpeg-dir=/usr --with-png-dir=/usr --enable-gd-native-ttf --with-openssl --with-fpm-user=www-data --with-fpm-group=www-data --with-libdir=/lib/x86_64-linux-gnu --enable-ftp --with-imap --with-imap-ssl --with-kerberos --with-gettext --with-xmlrpc --with-xsl --enable-opcache --enable-cgi

Poslední přepínač (--enable-cgi) zajišťuje, že tato verze PHP bude fungovat s FastCGI

Pokud vše dopadne dobře, a nedostanete žádné chybové zprávy, pokračujte:

make

Provedením tohoto příkazu dojde ke kompilaci.

3. Instalace

make install

Zkopírujte php.ini na správné místo:

cp /usr/local/src/php5-build/php-5.5.16/php.ini-production /opt/php/phpfcgi-5.5.16/lib/php.ini

Chcete-li povolit Zend OPcache, upravte /opt/php/phpfcgi-5.5.16/lib/php.ini

vi /opt/php/phpfcgi-5.5.16/lib/php.ini

a přidejte na konec následující řádek:

zend_extension=opcache.so

4. Přidání přídavných modulů

Pokud budete chtít můžete nainstalovat některé další moduly, jako je APCu, Memcache, memcached a ionCube.

Instalace těchto modulů se provede pomocí PEAR a PECL což jsou správci balíčků pro PHP, které musíme nainstalovat:

apt-get -y install php-pear

a změnit adresář:

cd /opt/php/phpfcgi-5.5.16/etc
pecl -C ./pear.conf update-channels
4.1 Instalace APCu
pecl -C ./pear.conf install channel://pecl.php.net/apcu-4.0.6

Přijměte výchozí hodnoty.

Až budeme hotovi, musíme ještě přidat do našeho php.ini:

vi /opt/php/phpfcgi-5.5.16/lib/php.ini

tyto řádky:

extension=apcu.so
apc.enabled=1
apc.shm_size=128M
apc.ttl=0
apc.gc_ttl=600
apc.enable_cli=1
apc.mmap_file_mask=/tmp/apc.XXXXXX ;
apc.mmap_file_mask=/dev/zero ;
apc.shm_segments = 5

4.2 Instalace memcache
pecl -C ./pear.conf install memcache

Až budeme hotovi, musíme ještě přidat do našeho php.ini:

vi /opt/php/phpfcgi-5.5.16/lib/php.ini

extension=memcache.so

5. Přidání PHP do ISPConfig

V ISPConfig 3.0.5, můžete nakonfigurovat novou verzi PHP pod systém> Další verze PHP. Na kartě Název, stačí vyplnit jméno pro verzi PHP (např. 5.5.16) - bude tato verze PHP v nastavení webové stránky v ISPConfigu uvedené pod tímto názvem:

Na kartě Systém --> Systém --> Další verze PHP nastavte na kartě Jméno:

Server: Vyberte server, na kterém je nainstalována verze PHP.
Klient: Pokud by měla být verze PHP k dispozici pouze pro konkrétního klienta, vyberte jej z nabídky, jinak nechte prázdné pole pro všechny klienty.
Verze PHP: 5.5.16

 

Na katě FastCGI nastavení zadejte tyto cesty:

Cesta k PHP FastCGI binary: /opt/php/phpfcgi-5.5.16/bin/php-cgi
Cesta k php.ini adresáři: /opt/php/phpfcgi-5.5.16/lib

 

HOTOVO! Nyní můžete u webových stránek v nastavení vybírat verzi PHP jakou potřebujte Vy nebo Vaši klienti.

Zdroje:
www.rackster.ch
www.ispconfig.org
www.howtoforge.com

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

Serverhosting Menu

Serverhosting na fóru

  • Nejsou žádné příspěvky k zobrazení.

Instalace PHP 7.2 pro Debian Jessie (PHP-FPM a FastCGI)

Pomocí tohoto návodu nainstalujete další verzi PHP 7.2 na Váš server a přídáte toto nastavení do Vašeho ISPConfig....

Instalace Let's Encrypt s ISPConfig 3.1

Instalace Let's Encrypt s ISPConfig 3.1

ISPConfig 3.1 má v sobě zabudovanou podporu pro SSL šifrování pomocí Let's encrypt . Funkce umožňuje vytvářet Let's...

ISPConfig 3.1 je tady

ISPConfig 3.1 je tady
Co jenového v ISPConfig 3.1

ISPConfig 3.1 je další generací tohoto nástroje sloužící pro správu webhostingu....

Použití emailového klienta Roundcube s ISPConfig 3

Použití emailového klienta Roundcube s ISPConfig 3

Postup jak pomocí pluginů propojit emailového klienta Roundcube s nástrojem ISPConfig 3 přes vzdáleného uživatele,...

Upgrade Debian 6 (“squeeze”) na Debian 7 (“wheezy”) s instalovaným ISPConfig

V tomto postupu si ukážeme jak provést upgrade Debian 6 (“squeeze”) na Debian 7 (“wheezy”) s již nainstalovaným...

  • 1
  • 2
  • 3

Přihlášení