Serverhosting návody

Instalace Munin (monitoring serveru)

Co je Munin?

Munin je nástroj pro monitoring serveru, který umožňuje sledovat řadu různých systémových veličin (např. obsazení RAM, zátěž procesoru, zatížení databáze, průběh e-mailů frontou, zaplnění a vytížení disku atd.) v reálném čase. Z naměřených hodnot vytvoří sadu HTML stránek s grafy, které mohou být prohlíženy přes běžící webový server buď na vybrané doméně, nebo můžou být taky integrovány do nástroje ISPConfig.
Munin je velice modulární aplikace a nabízí řadu pluginů, které zajišťují sběr specifických veličin. Možné je také vytvářet vlastní pluginy pro sběr dat, které Munin ve výchozí instalaci sbírat neumí.

Generované grafy jsou k dispozici ve variantách denní, týdení, měsíční a roční.

Instalace a konfigurace Munin

Nejprve provedeme instalaci balíčku Munin spuštěním příkazu:

apt-get install munin munin-node munin-plugins-extra

S instalací souhlasíme, zadáme tedy "Y" (viz. obrázek níže).

Povolíme několik dalších Munin pluginů:

cd /etc/munin/plugins
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_ mysql_
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_bytes mysql_bytes
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_innodb mysql_innodb
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_isam_space_ mysql_isam_space_
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_queries mysql_queries
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_slowqueries mysql_slowqueries
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_threads mysql_threads 

Názorná ukázka vylistování všech pluginu Munin (viz. obrázek níže).

Dále musíme upravit konfigurační soubor Munin, který se nachází v /etc/munin/munin.conf. Odkomentujete hodnoty dbdir, htmldir, logdir, rundir, a tmpldir linky (výchozí hodnoty by měly být v pořádku). Chceme, aby Munin ve výstupu HTML zobrazoval data z našeho serveru např. server1.example.com (zadejte název Vašeho serveru), takže localhost.localdomain nahradíme za server1.example.com.

vi /etc/munin/munin.conf

Změněný soubor pak vypadá nějak takto:

# Example configuration file for Munin, generated by 'make build'
 
# The next three variables specifies where the location of the RRD
# databases, the HTML output, logs and the lock/pid files. They all
# must be writable by the user running munin-cron. They are all
# defaulted to the values you see here.
#
 dbdir /var/lib/munin
 htmldir /var/cache/munin/www
 logdir /var/log/munin
 rundir /var/run/munin
#
# Where to look for the HTML templates
 tmpldir    /etc/munin/templates
 
# (Exactly one) directory to include all files from.
#
includedir /etc/munin/munin-conf.d
 
# Make graphs show values per minute instead of per second
#graph_period minute
.
.
.
.
.
# a simple host tree
[server1.example.com]
  address 127.0.0.1
  use_node_name yes
.
.
.
.

Měli bychom najít konfigurační soubor Apache pro Munin /etc/apache2/conf.d/munin (což je ve skutečnosti symbolický link na /etc/munin/apache.conf) - definuje alias názvem munin pro HTML výstup adresáře /var/cache/munin/www což znamená, že budeme moci přistupovat na Munin ze všech webových stránek na tomto serveru pomocí relativní cesty /munin (např. http://www.mujweb.cz/munin).

Nyní je potřeba zakomentovat řádek Allow from localhost 127.0.0.0/8 ::1 a přidat řádek Allow from all pro povolení přístupu ze všech míst (jinak budete mít přístup k Munin pouze z localhostu):

vi /etc/apache2/conf.d/munin
# Enable this for template generation
Alias /munin /var/cache/munin/www
 
<Directory /var/cache/munin/www>
    Order allow,deny
    #Allow from localhost 127.0.0.0/8 ::1
    Allow from all
    Options None
 
    # This file can be used as a .htaccess file, or a part of your apache
    # config file.
    #
    # For the .htaccess file option to work the munin www directory
    # (/var/cache/munin/www) must have "AllowOverride all" or something
    # close to that set.
    #
 
    # AuthUserFile /etc/munin/munin-htpasswd
    # AuthName "Munin"
    # AuthType Basic
    # require valid-user
 
[...]

Nyní je potřeba provést restart Apache:

apache2ctl restart

nebo

/etc/init.d/apache2 restart

V různých distribucích se můžou cesty a příkaz pro restart Apache lišit.

Nastavení zabezpečení Munin

Pokud nechcete aby měl ke statistikám přístup každý, je nutné zabezpečit Munun uživatelským jménem a heslem.

Spustíme tedy příkaz:

htpasswd -c /etc/munin/munin-htpasswd admin

Výše uvedený příkaz Vás vyzve k zadání hesla pro uživatele admin a následně jej zašifruje a uloži do souboru munin-htpasswd.

Ještě je nutné editovat soubor:

vi /etc/apache2/conf.d/munin

a v něm odkomentovat řádky pro povolení zabezpečení Munin pomocí autentizace:

[...]
    AuthUserFile /etc/munin/munin-htpasswd
    AuthName "Munin"
    AuthType Basic
    require valid-user
[...]

Následně je ještě nutno provést restart Apache:

apache2ctl restart

nebo

/etc/init.d/apache2 restart

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

Serverhosting Menu

Serverhosting na fóru

 • Nejsou žádné příspěvky k zobrazení.

Instalace PHP 7.2 pro Debian Jessie (PHP-FPM a FastCGI)

Pomocí tohoto návodu nainstalujete další verzi PHP 7.2 na Váš server a přídáte toto nastavení do Vašeho ISPConfig....

Instalace Let's Encrypt s ISPConfig 3.1

Instalace Let's Encrypt s ISPConfig 3.1

ISPConfig 3.1 má v sobě zabudovanou podporu pro SSL šifrování pomocí Let's encrypt . Funkce umožňuje vytvářet Let's...

ISPConfig 3.1 je tady

ISPConfig 3.1 je tady
Co jenového v ISPConfig 3.1

ISPConfig 3.1 je další generací tohoto nástroje sloužící pro správu webhostingu....

Použití emailového klienta Roundcube s ISPConfig 3

Použití emailového klienta Roundcube s ISPConfig 3

Postup jak pomocí pluginů propojit emailového klienta Roundcube s nástrojem ISPConfig 3 přes vzdáleného uživatele,...

Upgrade Debian 6 (“squeeze”) na Debian 7 (“wheezy”) s instalovaným ISPConfig

V tomto postupu si ukážeme jak provést upgrade Debian 6 (“squeeze”) na Debian 7 (“wheezy”) s již nainstalovaným...

 • 1
 • 2
 • 3

Přihlášení