Serverhosting návody

Upgrade Debian 6 (“squeeze”) na Debian 7 (“wheezy”) s instalovaným ISPConfig

V tomto postupu si ukážeme jak provést upgrade Debian 6 (“squeeze”) na Debian 7 (“wheezy”) s již nainstalovaným ISPConfig.

Před zahájením tohoto postupu je velice důležité si nejprve udělat zálohy všech důležitých součástí systému nebo v ideálním případě je-li možnost vytvořit obraz disku či snapshot.

Snadný způsob, jak udělat alespoň rychlou zálohu konfigurace je spustit následující příkaz a přesunout archiv na bezpečné místo:

tar -czvf host.etc.tar.gz /etc

1. Upgrade Debian 6 (“squeeze”) na Debian 7 (“wheezy”)

Upravte soubor s názvem /etc/apt/sources.list a zadejtedo něj:

deb http://mirrors.kernel.org/debian/ wheezy main
deb-src http://mirrors.kernel.org/debian/ wheezy main
 
deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main
deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main
 
# wheezy-updates, previously known as 'volatile'
deb http://mirrors.kernel.org/debian/ wheezy-updates main
deb-src http://mirrors.kernel.org/debian/ wheezy-updates main

Proveďte update repozitáře pomocí příkazu:

apt-get update

V první fázi upgradu proveďte update balíčků pomocí přikazu:

apt-get upgrade

Dále pak provedeme upgrade distribuce příkazem:

apt-get dist-upgrade

Po dokončení upgrade proveďte restart serveru příkazem:

reboot
Kontrola systému

Kontrola nové verze:

lsb_release -a

Výpis by měl vypadat nějak takto:
    
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description:  Debian GNU/Linux 7.0 (wheezy)
Release:  7.0
Codename: wheezy

Kontrola nového systému:

uname -a

Výpis by měl vypadat nějak takto:
    
Linux mos.medisign.gr 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.41-2+deb7u2 x86_64 GNU/Linux

 

2. Update ISPConfig

Po restartu se znovu přihlásíme na server jako uživatel root.

Je potřeba provést kontrolu, že Apache dostal všechny balíčky, které ISPConfig potřebuje:

apt-get install apache2 apache2.2-common apache2-doc apache2-mpm-prefork apache2-utils libexpat1 ssl-cert libapache2-mod-php5 php5 php5-common php5-gd php5-mysql php5-imap phpmyadmin php5-cli php5-cgi libapache2-mod-fcgid apache2-suexec php-pear php-auth php5-mcrypt mcrypt php5-imagick imagemagick libapache2-mod-suphp libruby libapache2-mod-ruby libapache2-mod-python php5-curl php5-intl php5-memcache php5-memcached php5-ming php5-ps php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl memcached

Nyní uděláme úklid (autoremove):

apt-get autoremove

Provedeme update ISPConfig. Ponechte vždy výchozí nastavení u všech dotazů. Nejdůležitější část je nechat překonfigurovat služby:

php update.php

ISPConfig by nyní měla být nyní správně nakonfigurován. Proveďte restart serveru.

reboot

 

Možné chyby po upgrade

Je možné, že po upgradu narazíte na nějaké chyby. Zde je seznam doposud objevených a jejich řešení:

Chyba

Při pokusu o spuštění Apache se vypíše:

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library ‘/usr/lib/php5/20100525/suhosin.so’ - /usr/lib/php5/20100525/suhosin.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0

Řešení

Odstraňte balíček suhosin:

apt-get purge php5-suhosin

Chyba

Chyba při spouštění příkazů sudo:

dpkg: warning: ‘ldconfig’ not found in PATH or not executable
dpkg: warning: ‘start-stop-daemon’ not found in PATH or not executable
dpkg: error: 2 expected programs not found in PATH or not executable
Note: root’s PATH should usually contain /usr/local/sbin, /usr/sbin and /sbin
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)

Řešení

Upravte /etc/sudoers jako root a přidejte řádek za Defaults env_reset:

Defaults secure_path=“/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin”

Chyba

ISPConfig Cron log vypíše při každém spuštění cronu (každou minutu):

PHP Deprecated: Comments starting with ‘#’ are deprecated in /etc/php5/cli/conf.d/ming.ini on line 1 in Unknown on line 0

Řešení

Spusťte tento příkaz, který najde komentáře ve všech souborech INI a nahradí # za ; :

  1. find /etc/php5/cli/conf.d/ -name “*.ini” -exec sed -i -re ‘s/^(\s)#(.)/\1;\2/g’ {} \;

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

Serverhosting Menu

Serverhosting na fóru

  • Nejsou žádné příspěvky k zobrazení.

Instalace PHP 7.2 pro Debian Jessie (PHP-FPM a FastCGI)

Pomocí tohoto návodu nainstalujete další verzi PHP 7.2 na Váš server a přídáte toto nastavení do Vašeho ISPConfig....

Instalace Let's Encrypt s ISPConfig 3.1

Instalace Let's Encrypt s ISPConfig 3.1

ISPConfig 3.1 má v sobě zabudovanou podporu pro SSL šifrování pomocí Let's encrypt . Funkce umožňuje vytvářet Let's...

ISPConfig 3.1 je tady

ISPConfig 3.1 je tady
Co jenového v ISPConfig 3.1

ISPConfig 3.1 je další generací tohoto nástroje sloužící pro správu webhostingu....

Použití emailového klienta Roundcube s ISPConfig 3

Použití emailového klienta Roundcube s ISPConfig 3

Postup jak pomocí pluginů propojit emailového klienta Roundcube s nástrojem ISPConfig 3 přes vzdáleného uživatele,...

Upgrade Debian 6 (“squeeze”) na Debian 7 (“wheezy”) s instalovaným ISPConfig

V tomto postupu si ukážeme jak provést upgrade Debian 6 (“squeeze”) na Debian 7 (“wheezy”) s již nainstalovaným...

  • 1
  • 2
  • 3

Přihlášení