Serverhosting návody

Instalace PHP 7.2 pro Debian Jessie (PHP-FPM a FastCGI)

Pomocí tohoto návodu nainstalujete další verzi PHP 7.2 na Váš server a přídáte toto nastavení do Vašeho ISPConfig. Budete, tak moci přidávat pro různé webové stránky různé verze PHP dle potřeby Vás a Vašich klientů.

Tento postup byl otestován na systému Debian Jessie a ISPConfig 3.1.13.

1. Stažení PHP

Než začneme stahovat a instalovat nové PHP je potřeba vytvořit adresáře:

mkdir -p /opt/php-7.2
mkdir /usr/local/src/php7.2-build
cd /usr/local/src/php7.2-build
wget http://de2.php.net/get/php-7.2.2.tar.bz2/from/this/mirror -O php-7.2.2.tar.bz2
tar jxf php-7.2.2.tar.bz2
cd php-7.2.2/

Vzhledem k tomu, že potřebujeme, aby se přinesly všechny závislosti spojené s PHP, ujistíme se, že máme řádek deb-src v souboru /etc/apt/sources.list takto:

deb-src http://ftp.cz.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free

pokud tomu tak není upravíme to:

vi /etc/apt/sources.list

jakmile máme řádek správně upraven aktualizujeme mezipaměť balíků:

apt-get update

2. Buildování PHP

V návaznosti na výše uvedené kroky, jsme náš připravili systém připravili ke kompilaci. Prvně, ale ještě musíme načíst instalaci závislostí:

apt-get install build-essential

a nainstalovat hromadu dalších balíčků:

apt-get install libfcgi-dev libfcgi0ldbl libjpeg62-turbo-dev libmcrypt-dev libssl-dev libc-client2007e libc-client2007e-dev libxml2-dev libbz2-dev libcurl4-openssl-dev libjpeg-dev libpng-dev libfreetype6-dev libkrb5-dev libpq-dev libxml2-dev libxslt1-dev
ln -s /usr/lib/libc-client.a /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc-client.a

Poslední příkaz je potřeba, pokud budete stavět PHP s --with-imap, protože jinak se ./configure zastaví s následující chybou:

checking for crypt in -lcrypt... yes
configure: error: Cannot find imap library (libc-client.a). Please check your c-client installation.
root@server1:/usr/local/src/php5-build/php-5.6.0#

Pokud příkaz ln -s viz výše vyhodí chybu vytvoříme složku:

mkdir /usr/lib/x86_64-linux-gnu/

a spustíme příkaz znovu.

Nyní jsme připraveni provést build PHP. Jako obvykle, je prvním krokem příkaz configure. Chcete-li získat seznam všech dostupných možností jak příkaz použít zadejte /configure -- help:

./configure --prefix=/opt/php-7.2 --with-pdo-pgsql --with-zlib-dir --with-freetype-dir --enable-mbstring --with-libxml-dir=/usr --enable-soap --enable-calendar --with-curl --with-mcrypt --with-zlib --with-gd --with-pgsql --disable-rpath --enable-inline-optimization --with-bz2 --with-zlib --enable-sockets --enable-sysvsem --enable-sysvshm --enable-pcntl --enable-mbregex --enable-exif --enable-bcmath --with-mhash --enable-zip --with-pcre-regex --with-pdo-mysql --with-mysqli --with-mysql-sock=/var/run/mysqld/mysqld.sock --with-jpeg-dir=/usr --with-png-dir=/usr --enable-gd-native-ttf --with-openssl --with-fpm-user=www-data --with-fpm-group=www-data --with-libdir=/lib/x86_64-linux-gnu --enable-ftp --with-imap --with-imap-ssl --with-kerberos --with-gettext --with-xmlrpc --with-xsl --enable-opcache --enable-fpm

Poslední přepínač (--enable-fpm) zajišťuje, že tato verze PHP bude fungovat s PHP-FPM

Pokud vše dopadne dobře, a nedostanete žádné chybové zprávy, pokračujte:

make

Provedením tohoto příkazu dojde ke kompilaci.

3. Instalace

make install

Zkopírujte php.ini, php-fpm.conf a www.conf na správné místo:

cp /usr/local/src/php7.2-build/php-7.2.2/php.ini-production /opt/php-7.2/lib/php.ini
cp /opt/php-7.2/etc/php-fpm.conf.default /opt/php-7.2/etc/php-fpm.conf
cp /opt/php-7.2/etc/php-fpm.d/www.conf.default /opt/php-7.2/etc/php-fpm.d/www.conf

Otevřete /opt/php-7.2/etc/php-fpm.conf a upravte následující nastavení (odstraňte ; před níže uvedeným řádkem):

vi /opt/php-7.2/etc/php-fpm.conf
[...]
pid = run/php-fpm.pid
[...]

Otevřete /opt/php-7.2/etc/php-fpm.d/www.conf a nastavte nějaký port na kterém nic neposlouchá (např.: 8998; port 9000 může být již používán výchozím protokolem PHP-FPM na Debianu):

vi /opt/php-7.2/etc/php-fpm.d/www.conf
[...]
listen = 127.0.0.1:8998
[...]
3.1 Vytvoření sysémového souboru

Nyní vytvoříme systémový soubor, který se používá k spuštění a zastavení PHP-FPM daemona

vi /lib/systemd/system/php-7.2-fpm.service

s následujícím obsahem:

[Unit]
Description=The PHP 7.2 FastCGI Process Manager
After=network.target
 
[Service]
Type=simple
PIDFile=/opt/php-7.2/var/run/php-fpm.pid
ExecStart=/opt/php-7.2/sbin/php-fpm --nodaemonize --fpm-config /opt/php-7.2/etc/php-fpm.conf
ExecReload=/bin/kill -USR2 $MAINPID
 
[Install]
WantedBy=multi-user.target

A nyní službu spustíme a provedeme reload

systemctl enable php-7.2-fpm.service
systemctl daemon-reload

Provedeme finální start PHP-FPM.

systemctl start php-7.2-fpm.service

Chcete-li povolit Zend OPcache, otevřte /opt/php-7.2/lib/php.ini...

vi /opt/php-7.2/lib/php.ini

... a na konec přidejte následující řádek:

[...]
zend_extension=opcache.so
3.2 Povolení Memcache (volitelnÉ)

V tomto bodě budeme kompilovat a povolíme rozšíření PHP Memcached.

Prvním krokem je instalace balíku libmemcached-dev pro Debianu.

apt-get install libmemcached-dev

Pak vytvořte adresář, stáhněte PHP memcache z Github, rozbalte archiv a přejděte do adresáře obsahující rozbalené soubory.

mkdir /usr/local/src/php7.2-build/php-memcache
cd /usr/local/src/php7.2-build/php-memcache
wget https://github.com/php-memcached-dev/php-memcached/archive/php7.zip
unzip php7.zip
cd php-memcached-php7

Připravte si zdroje spuštěním příkazu phpize z PHP 7.2.

/opt/php-7.2/bin/phpize

Konfigurace a build rozšíření PHP memcache.

./configure --with-php-config=/opt/php-7.2/bin/php-config
make
make install

Povolte rozšíření Memcache, otevřením /opt/php-7.2/lib/php.ini...

vi /opt/php-7.2/lib/php.ini

... a na konec přidejte následující řádek:

[...]
extension=memcached.so
3.2 Instalace xDebug rozšíření (volitelné)

xDebug modul je rozšíření ladění pro PHP. Tato instalace je volitelná.

Instalace xDebug se provede následovně:

cd /opt/php-7.2/etc
pecl -C ./pear.conf update-channels
/opt/php-7.2/bin/pecl -C ./pear.conf install xdebug

Upravte soubor php.ini:

vi /opt/php-7.2/lib/php.ini

a přidejte na konec souboru rádek (zkontrolujte si správnost cesty souboru resp. datum -zts-RRRRMMDD, protože to můžete mít na vašem serveru jinak):

zend_extension=/opt/php-7.2/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20170718/xdebug.so

Finální restart the php-fpm daemona:

systemctl start php-7.2-fpm.service

Test verze PHP:

cd /opt/php-7.2/bin
./php --version

PHP 7.2 je nainstlováno na Debian 8

5. Přidání PHP do ISPConfig

V ISPConfig 3.0.5, můžete nakonfigurovat novou verzi PHP pod systém> Další verze PHP. Na kartě Název, stačí vyplnit jméno pro verzi PHP (např. 5.6.0) - bude tato verze PHP v nastavení webové stránky v ISPConfigu uvedené pod tímto názvem:

Na kartě Systém --> Systém --> Další verze PHP nastavte na kartě Jméno:

Server: Vyberte server, na kterém je nainstalována verze PHP.
Klient: Pokud by měla být verze PHP k dispozici pouze pro konkrétního klienta, vyberte jej z nabídky, jinak nechte prázdné pole pro všechny klienty.
Verze PHP: 7.2

 

Na katě FastCGI nastavení zadejte tyto cesty:

Cesta k PHP FastCGI binary: /opt/php-7.2/bin/php-cgi
Cesta k php.ini adresáři: /opt/php-7.2/lib


 

Na katě PHP-FPM nastavení zadejte tyto cesty:

Cesta k PHP-FPM init script: /opt/php-7.2/bin/php-cgi
Cesta k php.ini adresáři: /opt/php-7.2/lib
Cesta k PHP-FPM pool adresáři: /opt/php-7.2/etc/php-fpm.d

HOTOVO! Nyní můžete u webových stránek v nastavení vybírat verzi PHP jakou potřebujte Vy nebo Vaši klienti.


Zdroje:
www.howtoforge.com

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

Serverhosting Menu

Serverhosting na fóru

  • Nejsou žádné příspěvky k zobrazení.

Instalace PHP 7.2 pro Debian Jessie (PHP-FPM a FastCGI)

Pomocí tohoto návodu nainstalujete další verzi PHP 7.2 na Váš server a přídáte toto nastavení do Vašeho ISPConfig....

Instalace Let's Encrypt s ISPConfig 3.1

Instalace Let's Encrypt s ISPConfig 3.1

ISPConfig 3.1 má v sobě zabudovanou podporu pro SSL šifrování pomocí Let's encrypt . Funkce umožňuje vytvářet Let's...

ISPConfig 3.1 je tady

ISPConfig 3.1 je tady
Co jenového v ISPConfig 3.1

ISPConfig 3.1 je další generací tohoto nástroje sloužící pro správu webhostingu....

Použití emailového klienta Roundcube s ISPConfig 3

Použití emailového klienta Roundcube s ISPConfig 3

Postup jak pomocí pluginů propojit emailového klienta Roundcube s nástrojem ISPConfig 3 přes vzdáleného uživatele,...

Upgrade Debian 6 (“squeeze”) na Debian 7 (“wheezy”) s instalovaným ISPConfig

V tomto postupu si ukážeme jak provést upgrade Debian 6 (“squeeze”) na Debian 7 (“wheezy”) s již nainstalovaným...

  • 1
  • 2
  • 3

Přihlášení