Ostatní

Upgrade Debian 6 (“squeeze”) na Debian 7 (“wheezy”) s instalovaným ISPConfig

V tomto postupu si ukážeme jak provést upgrade Debian 6 (“squeeze”) na Debian 7 (“wheezy”) s již nainstalovaným ISPConfig.

Před zahájením tohoto postupu je velice důležité si nejprve udělat zálohy všech důležitých součástí systému nebo v ideálním případě je-li možnost vytvořit obraz disku či snapshot.

Snadný způsob, jak udělat alespoň rychlou zálohu konfigurace je spustit následující příkaz a přesunout archiv na bezpečné místo:

tar -czvf host.etc.tar.gz /etc

1. Upgrade Debian 6 (“squeeze”) na Debian 7 (“wheezy”)

Upravte soubor s názvem /etc/apt/sources.list a zadejtedo něj:

Instalace PHP 5.3.29 pro Debian Wheezy (FastCGI)

Pomocí tohoto návodu nainstalujete další verzi PHP na Váš server a přídáte toto nastavení do Vašeho ISPConfig. Budete, tak moci přidávat pro různé webové stránky různé verze PHP dle potřeby Vás a Vašich klientů.

Tento postup byl otestován na systému Debian Squeeze a ISPConfig 3.0.5.4p6.

CRON Unix, Solaris (nastavení, příkazy)

Cron je nástroj pro Unix a Solaris, který umožňuje spouštět úlohy na pozadí v pravidelných intervalech cron démonem. Crontab (CRON tabulka) je soubor, který obsahuje plán záznamů cron, které proběhnou v určitou dobu.

1. Povolení a omezení Crontab

Crontab mohou spustit všichni uživatelé, kteří jsou uvedeni v souboru /usr/lib/cron/cron.allow. Pokud soubor neexistuje, můžete crontab použít, pokud není Vaše uživatelské jméno v souboru /usr/lib/cron/cron.deny.
Pokud existuje pouze soubor cron.deny a je prázdný, mohou crontab používat všichni uživatelé. Pokud neexistují žádné z těchto souborů, pak může použít crontab pouze uživatel root.
Povolení či zakaz se do souborů zadává vždy ve tvaru jedno uživatelské jméno na řádek.

2. Příkazy Crontab

export EDITOR = vi, určení ve kterém editoru se crontab bude upravovat.

crontab -e upraví nebo vytvoří (pokud již neexistuje) crontab
crontab -l zobrazení crontab
crontab -r odstraní crontab
crontab -v zobrazí úpravy crontab v poslední době (tato volba je k dispozici pouze na některých systémech)

3. Crontab

Syntaxe Crontab:
Soubor crontab má pět polí pro zadávání dne, datumu a času, po kterých následuje příkaz ke spuštění v tomto intervalu.

*     *     *   *    *      příkaz, který se má spustit
-     -     -   -    -
|     |     |   |    |
|     |     |   |    +----- den v týdnu (0 - 6) (neděle=0)
|     |     |   +---------- měsíc (1 - 12)
|     |     +-------------- den v měsíci (1 - 31)
|     +-------------------- hodina (0 - 23)
+-------------------------- minuta (0 - 59)

Hodnota v jednotlivých sloupcích může nabít hodnoty * nebo seznam prvků oddělených čárkami.
Hodnota je buď číslo v rozsahu uvedeném výše, nebo dvě čísla v rozsahu od sebe odděleny pomlčkou (=včetně).

Integrace WebFTP v ISPConfig 3.x pomocí net2ftp

Postup jak instalovat FTP klienta net2ftp a následně jej integrovat do ISPConfig. Tato instalace a integrace není vůbec složitá. Pojďme si tedy ukázat jak na to.

Testováno na operačním systému Debian Squeeze a ISPConfig v3.0.5.4p5.

Instalace net2ftp

1. Nejprve je potřeba stáhnout net2ftp pomocí wget

cd /tmp
wget http://www.net2ftp.com/download/net2ftp_v1.0.zip

2. Po dokončení stahování, rozbalíme balíček

unzip net2ftp_v1.0.zip

Aktuální verze

ispconfig18x18 ISPConfig: 3.1
rouncube18x18 Rouncube: 1.2

Instalace PHP 7.2 pro Debian Jessie (PHP-FPM a FastCGI)

Pomocí tohoto návodu nainstalujete další verzi PHP 7.2 na Váš server a přídáte toto nastavení do Vašeho ISPConfig....

color

CSS vlastnost color definuje barvu textu (písma) daného elementu. Pokud barva písma není definována, záleží na...

float

CSS vlastnost float definuje obtékání HTML elementů. Daný prvek je "vyjmut" z toku textu a stává se z něj blokový...

height

CSS vlastnost height definuje výšku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

width

CSS vlastnost width definuje šířku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

  • 1
  • 2
  • 3

Podpořte tento projekt

V případě, že se Vám tyto stránky líbí a nelezli jste zde informace, které jste potřebovali, přispějte prosím jakoukoliv částkou. Děkujeme!Přihlášení