Ostatní

Použití emailového klienta Roundcube s ISPConfig 3

Postup jak pomocí pluginů propojit emailového klienta Roundcube s nástrojem ISPConfig 3 přes vzdáleného uživatele, tak aby mohli uživatelé následně provádět v Rouncube změnu hesla, nastavit si přeposílání emailů, automatickou odpověď, emailové filtry, černou/bílou listinu, SPAM filtry a také externí tískávání emailů z jiných schránek a nemuseli mít přístup do ISPConfigu.

Upgrade Debian 6 (“squeeze”) na Debian 7 (“wheezy”) s instalovaným ISPConfig

V tomto postupu si ukážeme jak provést upgrade Debian 6 (“squeeze”) na Debian 7 (“wheezy”) s již nainstalovaným ISPConfig.

Před zahájením tohoto postupu je velice důležité si nejprve udělat zálohy všech důležitých součástí systému nebo v ideálním případě je-li možnost vytvořit obraz disku či snapshot.

Snadný způsob, jak udělat alespoň rychlou zálohu konfigurace je spustit následující příkaz a přesunout archiv na bezpečné místo:

tar -czvf host.etc.tar.gz /etc

1. Upgrade Debian 6 (“squeeze”) na Debian 7 (“wheezy”)

Upravte soubor s názvem /etc/apt/sources.list a zadejtedo něj:

Instalace PHP 5.3.29 pro Debian Wheezy (FastCGI)

Pomocí tohoto návodu nainstalujete další verzi PHP na Váš server a přídáte toto nastavení do Vašeho ISPConfig. Budete, tak moci přidávat pro různé webové stránky různé verze PHP dle potřeby Vás a Vašich klientů.

Tento postup byl otestován na systému Debian Squeeze a ISPConfig 3.0.5.4p6.

Aktuální verze

ispconfig18x18 ISPConfig: 3.1
rouncube18x18 Rouncube: 1.2

Instalace PHP 7.2 pro Debian Jessie (PHP-FPM a FastCGI)

Pomocí tohoto návodu nainstalujete další verzi PHP 7.2 na Váš server a přídáte toto nastavení do Vašeho ISPConfig....

color

CSS vlastnost color definuje barvu textu (písma) daného elementu. Pokud barva písma není definována, záleží na...

height

CSS vlastnost height definuje výšku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

width

CSS vlastnost width definuje šířku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

float

CSS vlastnost float definuje obtékání HTML elementů. Daný prvek je "vyjmut" z toku textu a stává se z něj blokový...

  • 1
  • 2
  • 3

Přihlášení