Ostatní

Integrace Munin do ISPConfig

Postup, jak integrovat nástroj Munin pro monitoring serveru do ISPConfig. Před aplikací tohoto návodu je třeba nejdříve Munin na server nainstalovat pomocí tohoto postupu Instalace Munin (monitoring serveru).

Pokud nemáte Munin nainstalovaný podle tohoto Instalace Munin (monitoring serveru) návodu, nemá smysl pokračovat v postupu dále!
 

Instalace Munin (monitoring serveru)

Co je Munin?

Munin je nástroj pro monitoring serveru, který umožňuje sledovat řadu různých systémových veličin (např. obsazení RAM, zátěž procesoru, zatížení databáze, průběh e-mailů frontou, zaplnění a vytížení disku atd.) v reálném čase. Z naměřených hodnot vytvoří sadu HTML stránek s grafy, které mohou být prohlíženy přes běžící webový server buď na vybrané doméně, nebo můžou být taky integrovány do nástroje ISPConfig.
Munin je velice modulární aplikace a nabízí řadu pluginů, které zajišťují sběr specifických veličin. Možné je také vytvářet vlastní pluginy pro sběr dat, které Munin ve výchozí instalaci sbírat neumí.

Generované grafy jsou k dispozici ve variantách denní, týdení, měsíční a roční.

Instalace a konfigurace Munin

Nejprve provedeme instalaci balíčku Munin spuštěním příkazu:

apt-get install munin munin-node munin-plugins-extra

Greylisting s Postgrey a Postfix

Greylisting

Greylisting je technologie, která umožňuje výrazným způsobem snížit počet SPAMu. V současné době dokáže odfiltrovat až 95% SPAMu.

Technologie greylistingu vychází z předpokladu, že poštovní servery odesílající SPAM nedodržují všechny pravidla při doručování zpráv (při odesílání spamu se obvykle odesílá jedna zpráva za druhou, aniž by se řešilo selhání doručení). V případě doručení zprávy na poštovní server, je zpráva nejprve odmítnuta s informací, že je poštovní server dočasně nedostupný.
V případě, kdy poštu doručuje legitimní poštovní server se nejedná o žádný problém. Poštovní server se pokusí doručit zprávu za cca 30 - 60 minut znovu a při druhém pokusu je již zpráva přijata. Poštovní servery, které odesílající SPAM se ve většině případů již nesnaží poštu doručovat opakovaně a SPAM proto není doručen.

Výhody
  • Nízká náročnost greylistingu na systémové zdroje. Některé antispamové techniky na rozdíl od greylistingu znamenají pro server poměrně velkou zátěž a v případě, že je příchozí pošty hodně, může to způsobit značné problémy. V případě greylistingu stačí jen odeslat správnou odpověď na příchozí maily.
  • Velmi jednoduchá konfigurace a bezproblémové použití této metody. Nemusíte složitě konfigurovat filtry ani server nic učit.
  • Greylisting neohrozí komunikaci s běžnými servery, pokud jejich konfigurace neobsahuje nějakou závažnou chybu.

Instalace PHP 5.5.16 pro Debian Squeeze (FastCGI)

Pomocí tohoto návodu nainstalujete další verzi PHP na Váš server a přídáte toto nastavení do Vašeho ISPConfig. Budete, tak moci přidávat pro různé webové stránky různé verze PHP dle potřeby Vás a Vašich klientů.

Tento postup byl otestován na systému Debian Squeeze a ISPConfig 3.0.5.1.

Aktuální verze

ispconfig18x18 ISPConfig: 3.1
rouncube18x18 Rouncube: 1.2

Instalace PHP 7.2 pro Debian Jessie (PHP-FPM a FastCGI)

Pomocí tohoto návodu nainstalujete další verzi PHP 7.2 na Váš server a přídáte toto nastavení do Vašeho ISPConfig....

color

CSS vlastnost color definuje barvu textu (písma) daného elementu. Pokud barva písma není definována, záleží na...

height

CSS vlastnost height definuje výšku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

width

CSS vlastnost width definuje šířku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

float

CSS vlastnost float definuje obtékání HTML elementů. Daný prvek je "vyjmut" z toku textu a stává se z něj blokový...

  • 1
  • 2
  • 3

Přihlášení