Ostatní

Instalace PHP 5.5.16 pro Debian Squeeze (FastCGI)

Pomocí tohoto návodu nainstalujete další verzi PHP na Váš server a přídáte toto nastavení do Vašeho ISPConfig. Budete, tak moci přidávat pro různé webové stránky různé verze PHP dle potřeby Vás a Vašich klientů.

Tento postup byl otestován na systému Debian Squeeze a ISPConfig 3.0.5.1.

Aktualizace (upgrade) Roundcube

Postup, jak aktualizovat webmail klienta Roundcube na Debian Squeeze (VPS - virtuální server WEDOS). Níže popsanou aktualizace jsme prováděli z verze Roundcube 0.5.1 na verzi 1.0.1 na již zmiňovaném operačním systému. Postup bude pro jiné distribuce Linuxu obdobný ne-li stejný.

Pro úspěšnou aktualizaci postupujte podle níže uvedených pokynů. Pokud provádíte aktualizaci (upgrade z předchozí verze Roundcube Webmail, doporučujeme pečlivě zálohovat jak složku stávajícího klienta, tak i databázi roundcube.

Připojení (mount) WEDOS Disk k serveru

Ruční připojení disku

Připojení (mount) WEDOS Disku k linux serveru je velmi jednoduché. Stačí na to jeden příkaz:

mount -t cifs //s10001 @10001.s01.wedos.net/s10001 -o username=s10001,password=xxxxxx /BACKUP

V případě, že nemáte nainstalovanou utilitu cifs, nainstalujete ji příkazem:

sudo apt-get install cifs-utils

Tak a WEDOS Disk máte úspěšně připojený k serveru, zase 10GB prostoru k dobru (třeba na zálohy webových stránek).

Aktuální verze

ispconfig18x18 ISPConfig: 3.1
rouncube18x18 Rouncube: 1.2

Instalace PHP 7.2 pro Debian Jessie (PHP-FPM a FastCGI)

Pomocí tohoto návodu nainstalujete další verzi PHP 7.2 na Váš server a přídáte toto nastavení do Vašeho ISPConfig....

color

CSS vlastnost color definuje barvu textu (písma) daného elementu. Pokud barva písma není definována, záleží na...

float

CSS vlastnost float definuje obtékání HTML elementů. Daný prvek je "vyjmut" z toku textu a stává se z něj blokový...

height

CSS vlastnost height definuje výšku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

width

CSS vlastnost width definuje šířku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

  • 1
  • 2
  • 3

Podpořte tento projekt

V případě, že se Vám tyto stránky líbí a nelezli jste zde informace, které jste potřebovali, přispějte prosím jakoukoliv částkou. Děkujeme!Přihlášení