Ostatní

Aktualizace (upgrade) Roundcube

Postup, jak aktualizovat webmail klienta Roundcube na Debian Squeeze (VPS - virtuální server WEDOS). Níže popsanou aktualizace jsme prováděli z verze Roundcube 0.5.1 na verzi 1.0.1 na již zmiňovaném operačním systému. Postup bude pro jiné distribuce Linuxu obdobný ne-li stejný.

Pro úspěšnou aktualizaci postupujte podle níže uvedených pokynů. Pokud provádíte aktualizaci (upgrade z předchozí verze Roundcube Webmail, doporučujeme pečlivě zálohovat jak složku stávajícího klienta, tak i databázi roundcube.

Připojení (mount) WEDOS Disk k serveru

Ruční připojení disku

Připojení (mount) WEDOS Disku k linux serveru je velmi jednoduché. Stačí na to jeden příkaz:

mount -t cifs //s10001 @10001.s01.wedos.net/s10001 -o username=s10001,password=xxxxxx /BACKUP

V případě, že nemáte nainstalovanou utilitu cifs, nainstalujete ji příkazem:

sudo apt-get install cifs-utils

Tak a WEDOS Disk máte úspěšně připojený k serveru, zase 10GB prostoru k dobru (třeba na zálohy webových stránek).

Aktualizace ISPConfig 3 na Linuxu

Aktualizační skript ISPConfig je snadný způsob, jak aktualizovat ISPConfig 3. Chcete-li pro jistotu vytvořit ruční zálohu ISPConfigu, podívejte se na pokyny pro zálohování na konci tohoto článku.

Chcete-li aktualizovat ISPConfig 3, přihlašte se jako uživatel root na Vaš server a spusťte příkaz:

ispconfig_update.sh

Zvolte způsob aktualizace (verzi) "stable". Aktualizace "svn" je pouze pro vývoj systémů a mohla by poškodit aktuální nastavení.

Select update method (stable,svn) [stable]:

Na produkčním systému byste vždy měli zvolit verzi "stable"

Updater pak zjistí verzi Vašeho systému, stáhne nejnovější aktualizaci a následně spustí proces aktualizace.

Aktuální verze

ispconfig18x18 ISPConfig: 3.1
rouncube18x18 Rouncube: 1.2

Instalace PHP 7.2 pro Debian Jessie (PHP-FPM a FastCGI)

Pomocí tohoto návodu nainstalujete další verzi PHP 7.2 na Váš server a přídáte toto nastavení do Vašeho ISPConfig....

color

CSS vlastnost color definuje barvu textu (písma) daného elementu. Pokud barva písma není definována, záleží na...

height

CSS vlastnost height definuje výšku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

width

CSS vlastnost width definuje šířku HTML elementu. Výška nezahrnuje padding, border nebo margin.

float

CSS vlastnost float definuje obtékání HTML elementů. Daný prvek je "vyjmut" z toku textu a stává se z něj blokový...

  • 1
  • 2
  • 3

Přihlášení