Joomla 3 manuál

Joomla (14.díl) - Fotogalerie (Phoca Gallery) IV. část - pokročilé nastavení

V dnešním díle seriálu Joomla seriál o komponentě Phoca Gallery se podíváme na další pokročilá nastavení (konfiguraci) možností.

Stejně jako v předchozím díle z menu v administraci vybereme Komponenty | Phoca Gallery | Ovládací panel a v pravém horním rohu stiskneme tlačítko "Možnosti", kde se budeme zabývat kartama "Zobrazení kategorií", "Zobrazení kategorie" a "Náhledy".

Karty "Zobrazení kategorií", "Zobrazení kategorie" a "Náhledy".

.

 

Začneme pěkně po pořádku tedy kartou "Zobrazení kategorií", popíšeme si a vysvětlíme co se zde dá všechno nastavit.

Zobrazení kategorií

Seznam kategorií

 • Řazení kategorií (zde můžete nastavit řazení kategorií).
 • Popis galerie (přidejte popisek v seznamu kategorií (hlavní popisek galerie)).
 • Velikost obrázku (zde můžete vyberat velikost obrázku vedle názvu kategorie (v seznam kategorií)).
 • Řazení obrázku (pokud je obrázek zobrazen vedle názvu kategorie v detailu kategorie, můžete vybrat který obrázek se má vybrat (náhodný, první, poslední, atd.)).
 • Zobrazit náhled jako obrázek kategorie (můžete zobrazit náhled jako obrázek kategorie v seznamu kategorií).
 • Zobrazit podkategorie (zobrazí podkategorie v seznamu kategorií).
 • Zobrazovat prázdné kategorie (zobrazí prázdné kategorie v seznamu kategorií (kategorie které neobsahují obrázky !!ale můžou obsahovat podkategorie!!)).
 • Skrýt neoprávněné kategorie (zobrazí nebo skryje kategorie v seznamu kategorií ke kterým nemá uživatel práva).
 • Skryté kategorie (můžete zadat kategorie (id kategorií), které nemají být zobrazeny ve stromě (v seznamu kategorií, oddělte je čárkou)).
 • Zobrazení kategorie (můžete nastavit kategorie (id kategorií), které budou zobrazeny v seznamu kategorií, ostatní budou schovány (v seznamu kategorií, oddělujte čárkou)).
 • Přednastavené stránkování (seznam kategorií) (nastaví výchozí hodnotu stránkování pro seznam kategorií).
 • Stránkování (seznam kategorií) (nastaví hodnoty stránkování pro seznam kategorií (oddělujte čárkou)).
 • Velikost boxu kategorie (zde můžete zadat požadovanou výšku boxu kategorie (v px)).
 • Zobrazit popis kategorie v boxu (zobrazí nebo skryje popis kategorie v boxu (v zobrazení kategorií)).
 • Počet znaků v názvu kategorie (zadejte počet znaků, které se budou zobrazovat v názvu kategorie v uživatelské části stránek).
 • Mozajkový efekt (Zobrazení kategorií) (zvolte, zda zakázat, nebo povolit použití mozajkového efektu na stránce kategorií. Mějte na paměti, že musí být vytvořeny další náhledy a neměli byste používat externí obrázky (Picasa, Facebook)).

Zobrazení kategorií - Nastavení Legacy

 • Styl zobrazení (nastavení stylu zobrazovaného seznamu kategorií).
 • Stejné šířky sloupců (nastavení, pokud chcete aby sloupce v seznamu kategorií měly stejné šířky).
 • Šířka (nastavení šířky boxu kategorie (pokud je použito plné pozicování)).
 • Počet sloupců (nastavení počtu sloupců v seznamu kategorií).

 

Další karta která následuje, je "Zobrazení kategorie". Pozor: nepleťme si karty Zobrazení kategorií a Zobrazení kategorie, které jsou si svými názvy hodně podobné, ale v každé se nastavuje něco jiného.

Zobrazení kategorie

Detail kategorie

 • Řazení obrázku
 • Zobrazit ikonu NEW (zde můžete nastavit počet dnů po které se bude zobrazovat ikona NEW u nových obrázků (hodnota 0 = nezobrazovat).
 • Zobrazit ikonu HOT (zde můžete nastavit počet dnů po které se bude zobrazovat ikona HOT u nových obrázků (hodnota 0 = nezobrazovat).
 • Zobrazit název (zobrazí nebo skryje název obrázku v detailu kategorie).
 • Zobrazit ikonu detailu (zobrazí nebo skryje ikonu detailu v detailu kategorie).
 • Zobrazit ikonu stažení (zobrazí nebo skryje ikonu stažení v detailu kategorie).
 • Počet znaků ve jméně (počet znaků, který bude zobrazený ve jméně (název obrázku v detailu kategorie na webu)).
 • Prázdné místo (zvětší výšku boxu obrázku (v pixelech)).
 • Zobrazovat podkategorie (zde můžete nastavit, zda se mají zobrazovat podkategorie v detailu kategorie).
 • Zobrazit podkategorie na každé stránce (podkategorie jsou zobrazeny na první stránce, ale můžete je zobrazit na každé stránce (v případě, že je povoleno stránkování)).
 • Zobrazit obrázek místo složky (zobrazovat obrázek místo ikony složky (podkategorie mohou být zobrazovány jako složky nebo jako obrázek z podkategorie)).
 • Řazení obrázku kategorie (pokud bude obrázek místo ikony složky, nastavte který obrázek bude zobrazen (náhodný, první, poslední apod)).
 • Zobrazit tlačítko zpět (zobrazí nebo skryje tlačítko zpět na rodičovskou kategorií v detailu kategorie).
 • Zobrazit tlačítko zpět (zobrazí nebo skryje tlačítko zpět na seznam kategorií (v detailu kategorie)).
 • Defaultní stránkování (detail kategorie) (nastaví výchozí hodnotu stránkování pro seznam kategorií).
 • Stránkování (detail kategorie) (nastaví hodnoty stránkování pro detail kategorie (oddělujte čárkou)).
 • Zobrazit popis obrázku (zobrazí nebo skryje popis obrázku (v detailu kategorie)).
 • Různá výška náhledů (zvolte, zda zakázat, nebo povolit použití různé výšky u obrázků náhledů).

Detail kategorie (kategorie nad obrázky)

 • Zobrazit podkategorie v detailu kategorie (nastaví, zda se mají zobrazovat podkategorie (v detailu kategorie)).
 • Zobrazit podkategorie (Podkategorie jsou zobrazeny je na první stránce ale můžete zobrazit na každé stránce nebo aktuální umístění (seznam kategorií v detailu kategorie))
 • Zobrazit tlačítko zpět (zobrazí nebo skryje tlačítko zpět na rodičovskou kategorií v detailu kategorie (v detailu kategorie)).
 • Zobrazit tlačítko zpět (zobrazí nebo skryje tlačítko zpět na seznam kategorií (v detailu kategorie)).

Cooliris

 • Povolit Cooliris (zde můžete nastavit zda povolit či zakázat prezentaci Cooliris).
 • Tlačítko spustit Cooliris (zobrazí nebo skryje spouštěcí tlačítko Cooliris (s tímto tlačítkem uživatelé spustí Cooliris animaci bez instalované podpory Cooliris v prohlížeči)).
 • Cooliris obrázek (vyberte typ obrázků který bude zobrazený jako originální obrázek v animaci Cooliris).

Přepínání obrázků

 • Switch obrázky (zde můžete povolit nebo zakázat Switch (Swap) chování obrázků).
 • Šířka obrázků (nastavení šířky obrázků (v pixelech).
 • Výška obrázků (nastavení výšky obrázků (v pixelech)).
 • Switch pevná velikost (pokud jsou zobrazeny krajiny nebo portréty v efektu Switch, změna velikosti bude vypnuta).

Overlib

 • Efekt okolí (vyberte jaký bude efekt okolí).
 • Okolí hodnocení obrázku (nastavení velikosti hodnocení zobrazené u obrázku).
 • Atributy Overlib (zde si můžete nastavit požadované atributy Overlib. Dejte pozor na správné formátování řetězce).

Statistiky

 • Zobrazit statistiky (zobrazí nebo skryje panel statistiky (v detailu kategorie)).
 • Zobrazit hlavní statistiku (zobrazí nebo skryje hlavní statistiku v panelu statistik (v detailu kategorie)).
 • Zobrazit poslední přidané (zobrazí nebo skryje poslední přidané obrázky v panelu statistik (v detailu kategorie)).
 • Počet naposled přidaných obrázků (zde můžete nastavit, kolik naposled přidaných obrázků se má zobrazit ve statistice (v detailu kategorie)).
 • Zobrazit nejvíce prohlížené (zobrazí nebo skryje nejvíce prohlížené kategorie v panelu statistik (v detailu kategorie)).
 • Počet nejoblíbenějších obrázků (zde můžete nastavit, kolik nejoblíbenějších obrázků se má zobrazit ve statistice).

Informace

 • Zobrazit ikonu fotoaparátu (zobrazí nebo skryje ikonu informací o fotoaparátu (EXIF informace)).
 • Exif informace (nastaví Exif informace které mají být zobrazeny (informace oddělujte čárkou)).

 

Na poslední kartě, kterou si v dneším díle Joomla seriálu o Phoca Gallery probereme je karta "Náhledy". Na této kartě, jak již název prozrazuje se bude jednat především o generování náhledu, jejich velikosti, vodoznaku, kvalitě a další.

Náhledy

Generátor náhledů

 • Generování obrázku pro stránkování (náhledy budou generovány jen z obrázků které byly zobrazeny v kategorií).
 • Čistit náhledy (nepoužívané náhledy budou smazány).
 • Povolit generování náhledů (zde můžete povolit nebo zakázat generování náhledů (generování automatických náhledů vypněte, pokud způsobuje nějaké chyby)).
 • Oříznout náhledy (zde můžete nastavit, které náhledy mají být oříznuty).
 • Další náhledy (zde můžete vtvořit další náhledy, které budou využity pro různé funkce (Mozajkový efekt v zobrazení kategorií, Různá výška náhledů v zobrazení kategorií). Pamatujte, že vytváření velkého množství různých náhledů může zpomalit  nebo zastavit váš server pokud tento nemá dostatek paměti nebo jsou originální obrázky příliš velké).
 • JPEG kvalita (zde můžete nastavit kvalitu JPEG pro JPEG náhledy (v procentech: 0 - 100)).

Velikosti seznamu obrázků a detailního okna

 • Šířka velikých obrázků (zde můžete nastavit šířku velkých obrázků (buďte opatrní, měňte tuto hodnotu jen před vytvořením náhledů, to znamená po nainstalování galerie, před nahráním a přidáním obrázků do kategorií)).
 • Výška velikých obrázků (zde můžete nastavit výšku velkých obrázků (buďte opatrní, měňte tuto hodnotu jen před vytvořením náhledů, to znamená po nainstalování galerie, před nahráním a přidáním obrázků do kategorií)).
 • Šířka středních obrázků (zde můžete nastavit šířku středních obrázků (buďte opatrní, měňte tuto hodnotu jen před vytvořením náhledů, to znamená po nainstalování galerie, před nahráním a přidáním obrázků do kategorií).
 • Výška střeních obrázků (zde můžete nastavit výšku středních obrázků (buďte opatrní, měňte tuto hodnotu jen před vytvořením náhledů, to znamená po nainstalování galerie, před nahráním a přidáním obrázků do kategorií)).
 • Šířka malých obrázků (zde můžete nastavit šířku malých obrázků (buďte opatrní, měňte tuto hodnotu jen před vytvořením náhledů, to znamená po nainstalování galerie, před nahráním a přidáním obrázků do kategorií)).
 • Výška malých obrázků (zde můžete nastavit výšku malých obrázků (buďte opatrní, měňte tuto hodnotu jen před vytvořením náhledů, to znamená po nainstalování galerie, před nahráním a přidáním obrázků do kategorií)).
 • Šířka okna detailu (zde můžete nastavit šířku okna detailu na webu (pro Iframe metody - Modal Box, Standard Popup Box, Highslide JS)).
 • Výška okna detailu (zde můžete nastavit výšku okna detailu na webu (pro Iframe metody - Modal Box, Standard Popup Box, Highslide JS)).

Vodoznak

 • Vytvořit vodoznak (vodoznak v PNG souboru musí být uložen ve složce kategorie nebo na rootu. Vytvořte watermark-large.png a watermark-medium.png).
 • Pozice X vodoznaku (zde můžete nastavit souřadnici X (horizontální)).
 • Pozice Y vodoznaku (zde můžete nastavit souřadnici Y (vertikální)).

Bezpečnost

 • Práva složky (zde můžete nastavit práva na složku - práva na složku, která byla vytvořena galerií (image/phocagallery). Tato složka byla vytvořena při instalaci a defaultně má práva 755 (můžete manuálně změnit pomocí FTP)).
 • JFile vytvoření náhledů (zde můžete nastavit, zda náhledy budou dělány pomocí metody JFile).

 

ZÁVĚR: Úspěšně umíme ovládat další tři karty nastavení ve fotogaleii Phoca Gallery a to nám společně s předchozími díly bude stačit k vytvoření klasické fotogalerie na webových stránkách a její následné konfiguraci.

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

Demo

Titulní strana: demo
Administrace: demo
username: opensourcecms
password: opensourcecms

Joomla na fóru

 • Nejsou žádné příspěvky k zobrazení.

joomlaExpert 260

Postaráme se o vaše stávající webové prezentace nebo vytvoříme zbrusu nové dle vašich požadavků a představ.

Objednat správu webu

Jak předat do JavaScriptu překladové řetězce

Jelikož redakční systém Joomla používají lidé z různých zemí s různými jazyky je potřeba, aby rozšíření...

Joomla 4 Stable a Joomla 3.10 Stable vyjdou 17. srpna 2021

A je to tady! Stabilní verze Joomla 4 Stable a Joomla 3.10 Stable. Obě tyto verze vyjdou 17. srpna, na 16 narozeniny...

Joomla 4 RC 5 a Joomla 3.10 RC 1

Verze Joomla 4 RC 5 a Joomla 3.10 RC 1 jsou vydány. S potěšením Vám oznamujeme dostupnost těchto nových verzí...

Joomla 4 RC 4 a Joomla 3.10 Alpha 9

Verze Joomla 4 RC 4 a Joomla 3.10 Alpha 9 jsou vydány. S potěšením Vám oznamujeme dostupnost těchto nových verzí...

Joomla 3.9.28 bezpečnostní vydání

Joomla 3.9.28 je bezpečnostní vydání, které řeší 5 chyb zabezpečení s nízkou prioritou, a také obsahuje několik...

 • 1
 • 2
 • 3

Informace o systému

Logo Joomla!

Joomla! je bezplatný open source CMS pro účely publikování informací na internetu a intranetu.

Aktuální verze: 4.3.3
Vývojář: OSM Development Team
Licence: GPL
Technologie: PHP, MySQL
Web: www.joomla.org

Historie verzí

 • Joomla! 3.x  Joomla 3.0
 • Joomla! 2.5  Joomla 2.5
 • Joomla! 1.7  Joomla 1.7
 • Joomla! 1.6  Joomla 1.6
 • Joomla! 1.5  Joomla 1.5
 • Joomla! 1.0  Joomla 1.0

Více informací

Přihlášení